svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เปิดประวัติ "พระอาจารย์คม" พระสายกรรมฐานชื่อดัง

เปิดประวัติ "พระอาจารย์คม" พระหนุ่มสายวิปัสสนากรรมฐานชื่อดัง สู่ผู้ต้องหายักยอกเงินวัดป่าธรรมคีรี 180 ล้านบาท

ภายหลัง เจ้าคณะตำบลปากช่อง (ธรรมยุต) มีคำสั่งแต่งตั้ง พระราชวชิราลังการ ฉายา สุทธิญาโณ อายุ 68 พรรษา 46 วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ศษ.บ., ศษ.ม. วัดวชิราลงกรณวราราม ต.หนองน้ำแตง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวราราม ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี แทน พระมหาวุฒิมา เถาว์หมอ เจ้าอาวาสรูปเดิม ซึ่งได้ลาสิกขาไปพร้อมเช่นเดียวกับ พระวชิรญาณโกศล หรือ "พระอาจารย์คม" ดังนั้น จึงทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาส ว่างลง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับประวัติ "พระอาจารย์คม อภิวโร" เกิดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ปัจจุบันอายุประมาณ 39 ปี โดยท่านดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรี ก่อนจะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา 

พระอาจารย์คม จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวัดบวรนิเวศ จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU 61) ถือเป็นพระหนุ่มสายวิปัสสนากรรมฐาน มีความสนใจ และศรัทธาในคำสอน และแนวทางการฝึกภาวนาของพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อดีตเจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จ.อุดรธานี และอุบาสิกาจันดี โลหิตดี

ต่อมา พระอาจารย์คม ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อนจะมาจำพรรษา ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการตั้งที่พักสงฆ์ธรรมคีรี จากนั้นได้มีพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธา ร่วมระดมกำลังทรัพย์สร้าง วัดป่าธรรมคีรี (จันดีอนุสรณ์) ขึ้นมา

เปิดประวัติ \"พระอาจารย์คม\" พระสายกรรมฐานชื่อดัง

พระอาจารย์คม มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเล็ก โดยเมื่อเลิกเรียนจากโรงเรียนวัดบวร ก็มักจะไปฟังเทศน์จากพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโณ ที่สวนเเสงธรรมอยู่เสมอ ๆ และถือได้ว่าเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมของ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร, พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโณ, และอุบาสิกาจันดี โลหิตดี

จนกระทั่งในปี พ.ศ.2564 พระอาจารย์คมได้รับพระราชทานสัญญาบัตร แต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก มีนามว่า พระวชิรญาณโกศล ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีลูกศิษย์ลูกหาเลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากในทั่วทุกวงการรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่นนักธุรกิจ ข้าราชการระดับสูง นักการเมือง และดารานักแสดงอีกมากมายด้วย

เปิดประวัติ \"พระอาจารย์คม\" พระสายกรรมฐานชื่อดัง