svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลังจ่อเพิ่มระบบขนส่ง เช็กสิทธิเพิ่มมีอะไรบ้าง

23 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

เช็กสิทธิสวัสดิการ บัตรคนจน-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มใช้สิทธิ 1 เม.ย.นี้ มีประเภทใดบ้าง หลังคลังจ่อเพิ่มสิทธิระบบขนส่ง ขสมก.-บบส.-สองแถว-เรือ ย้ำต้องยืนยันตัวตนก่อน 26 มี.ค.นี้

อัปเดต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรคนจน รอบใหม่ หลังจากที่ กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนสำเร็จ (ผู้มีสิทธิ) ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 สามารถที่จะใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประชาชนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ตามกำหนดการที่กำหนดไว้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลังจ่อเพิ่มระบบขนส่ง เช็กสิทธิเพิ่มมีอะไรบ้าง  

ในรอบนี้ "กระทรวงการคลัง" เตรียมเพิ่มสวัสดิการในด้านระบบขนส่ง ให้แก่ผู้มีสิทธิเพิ่มเติม ได้แก่ 

  • รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (BRT)  
  • รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน 
  • รถสองแถวรับจ้าง 
  • เรือโดยสารสาธารณะ 

ซึ่งรายละเอียดตรงจุดนี้ กระทรวงการคลัง จะแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบต่อไป

สิทธิสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 มีอะไรบ้าง

1.วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน  300 บาทต่อคนต่อเดือน โดยผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00 – 23.00 น. ของทุกวัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 

"คลัง" อัปเดตยอดยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านแล้วกว่าครึ่ง

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เดือนเม.ย.นี้ จะได้สิทธิอะไรบ้าง เช็กกันตรงนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลังจ่อเพิ่มระบบขนส่ง เช็กสิทธิเพิ่มมีอะไรบ้าง 2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 80 บาทต่อคน ต่อ 3 เดือน โดยผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00 – 23.00 น. ของทุกวัน

3. วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง ได้แก่

  • รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
  • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)
  • รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด 
  • รถไฟ โดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ โดยผู้มีสิทธิสามารถใช้บริการระบบขนส่งดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 00.30 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง กำลังอยู่ระหว่างเตรียมการเพิ่มเติมประเภทระบบขนส่งเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิ  ดังที่ได้กล่าวในข้างต้น
 
4. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า อุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีสิทธิจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด โดยจะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566” หากลงทะเบียนกับหน่วยงานผู้ให้บริการ ได้แก่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง หรือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

5. มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา อุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากผู้มีสิทธิใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด โดยจะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566” 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 

"คลัง" อัปเดตยอดยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านแล้วกว่าครึ่ง

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เดือนเม.ย.นี้ จะได้สิทธิอะไรบ้าง เช็กกันตรงนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลังจ่อเพิ่มระบบขนส่ง เช็กสิทธิเพิ่มมีอะไรบ้าง

logoline