svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 

เปิดวิธีลงทะเบียนรับสิทธิ "ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ" สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน เริ่มตั้งแต่วันนี้ (15 มี.ค.) ย้ำจะต้องลงใหม่ทุกคน

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระ "ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ" ให้แก่ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน ด้านนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 3,583,633 ราย

 

สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 763,449 ราย มาตรการบรรเทาภาระ “ค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา” (มาตรการบรรเทาฯ) เป็นหนึ่งในมาตรการการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระ “ค่าน้ำ-ค่าไฟ” ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ช่องทางลงทะเบียน ค่าไฟ บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

ผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่)   

เบอร์ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 1130

กรอกข้อมูล เพิ่มเติมดังนี้

-ข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)

-บัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)

 -ชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

- ที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

-หมายเลขบัตรประชาชน

-เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน

 -E-mail ของผู้ลงทะเบียน

-กดปุ่มลงทะเบียน

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 

ลงทะเบียนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  **คลิก**

กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด ได้แก่

- เลขประจำตัวประชาชน

- เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

- หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า

- รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า

- บิลประจำเดือน

- จำนวนเงินค่าไฟฟ้า จากนั้นกดยืนยันข้อมูล

 

สิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่

1. สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.)

หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet

เบอร์ติดต่อ 1125

2. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

หรือผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html

เบอร์ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 1662

 

เงื่อนไขรับสิทธิลดค่าน้ำ-ค่าไฟ

1. หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566”

2. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายหลังวันและเวลาดังกล่าว เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จ ภายในวันที่ 20 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน จะสามารถได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการในเดือนถัดไป (ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง)

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561 จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

โฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่า ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ทุกคน แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่กำหนดการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน ซึ่งสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน เช่นเดียวกันกับค่าน้ำประปา ที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าบริการได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ