svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เตือน ปชช.ภาคเหนือ รับมืออากาศเย็นถึงหนาว ยอดดอยต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส

22 กุมภาพันธ์ 2566

กรมอุตุฯ ประกาศเตือน ภาคอีสานวันที่ 24 - 28 ก.พ. 66 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7 – 10 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศวันนี้-วันพรุ่งนี้ พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า 

คาดหมายอากาศทั่วไป ในช่วงระหว่างวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ในช่วงวันที่ 22 – 23 ก.พ. 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ในขณะที่มีลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ทำให้ภาคเหนือมีอุณหภูมิลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน แต่ยังทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
                           

สำหรับในช่วงวันที่ 24 – 28 ก.พ. 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 2 - 5 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร

ข้อควรระวัง

ในช่วงวันที่ 25 – 28 ก.พ. 2566 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าว

ออกประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 11:00 น.

เตือน ปชช.ภาคเหนือ รับมืออากาศเย็นถึงหนาว ยอดดอยต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส

ตรวจสอบสภาพอากาศประจำวัน >> คลิกที่นี่ 

กราฟิกแสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย

คาดหมายอากาศรายภาค
ระหว่างวันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เตือน ปชช.ภาคเหนือ รับมืออากาศเย็นถึงหนาว ยอดดอยต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส

 • ภาคเหนือ

ในช่วงวันที่ 22 – 25 ก.พ. 66 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า โดยอุณหภูมิลดลง 1 – 2 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 15 - 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 – 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 – 15 กม./ชม.
ส่วนในช่วงวันที่ 26 – 28 ก.พ. 66 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 12 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 32 องศาเซลเซียส 
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4 – 10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม.

เตือน ปชช.ภาคเหนือ รับมืออากาศเย็นถึงหนาว ยอดดอยต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในช่วงวันที่ 21 - 24 ก.พ. 66 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำสุด 15 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 – 14 องศาเซลเซียส
ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 27 ก.พ. 66 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 – 12 องศาเซลเซียส
ในช่วงวันที่ 21 - 23 ก.พ. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.
ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 27 ก.พ. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 35 กม./ชม.
ในช่วงวันที่ 22 - 23 ก.พ. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำสุด 16 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 – 14 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.
ส่วนในช่วงวันที่ 24 - 28 ก.พ. 66 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 13 – 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27 – 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7 – 10 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 35 กม./ชม.

เตือน ปชช.ภาคเหนือ รับมืออากาศเย็นถึงหนาว ยอดดอยต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส

เตือน ปชช.ภาคเหนือ รับมืออากาศเย็นถึงหนาว ยอดดอยต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส

 

ชวนคอข่าวเนชั่นออนไลน์ ตรวจสอบสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า >> คลิกอ่านที่นี่ 

เตือน ปชช.ภาคเหนือ รับมืออากาศเย็นถึงหนาว ยอดดอยต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง

 • ในช่วงวันที่ 22 - 24 ก.พ. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 19 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.
 • ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 28 ก.พ. 66 อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2 – 3 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิต่ำสุด 17 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

 • ในช่วงวันที่ 22 - 24 ก.พ. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า
 • อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 • ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 28 ก.พ. 66 อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2 – 3 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิต่ำสุด 18 – 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 – 33 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 – 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

 • ในช่วงวันที่ 22 - 24 ก.พ. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 - 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
 • ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร
 • ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 – 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
 • ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 28 ก.พ. 66 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
 • ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
 • ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ลงไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20 - 45 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร
 • อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 – 35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 – 30  ของพื้นที่ ตลอดช่วง
 • ในช่วงวันที่ 22 - 24 ก.พ. 66 ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
 • ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 28 ก.พ. 66 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส

เตือน ปชช.ภาคเหนือ รับมืออากาศเย็นถึงหนาว ยอดดอยต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส

กรุงเทพฯและปริมณฑล

 • ในช่วงวันที่ 22 – 24 ก.พ. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า 
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22 – 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 – 20 กม./ชม.
 • ส่วนในช่วงวันที่ 25 – 28 ก.พ. 66 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 2 – 3 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 – 30 กม./ชม.

เตือน ปชช.ภาคเหนือ รับมืออากาศเย็นถึงหนาว ยอดดอยต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส

ออกประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2566 11:00 น.

ลักษณะอากาศทั่วไป
22 กุมภาพันธ์ 2566
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งในระยะนี้ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย


อนึ่ง ในช่วงวันที่ 24-28 ก.พ. 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 2-5 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 4 เมตร ส่วนทะเลอันดามันห่างฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

 

ฝุ่นละอองในระยะนี้: ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุม มีกำลังอ่อนลง


เตือน ปชช.ภาคเหนือ รับมืออากาศเย็นถึงหนาว ยอดดอยต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส เตือน ปชช.ภาคเหนือ รับมืออากาศเย็นถึงหนาว ยอดดอยต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส เตือน ปชช.ภาคเหนือ รับมืออากาศเย็นถึงหนาว ยอดดอยต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย
18:00 น. วันนี้ ถึง 18:00 น. วันพรุ่งนี้

 • ภาคเหนือ

อากาศเย็นในตอนเช้า 
อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส 
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-13 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม.

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศเย็นในตอนเช้า 
อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-15 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

 • ภาคกลาง

อากาศเย็นในตอนเช้า 
อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

 • ภาคตะวันออก

อากาศเย็นในตอนเช้า 
อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร  

 • ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา และนราธิวาส
อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส
ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

 • ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่
อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 • กรุงเทพฯและปริมณฑล

มีเมฆบางส่วน  
อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. 

ออกประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2566
เตือน ปชช.ภาคเหนือ รับมืออากาศเย็นถึงหนาว ยอดดอยต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส เตือน ปชช.ภาคเหนือ รับมืออากาศเย็นถึงหนาว ยอดดอยต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส เตือน ปชช.ภาคเหนือ รับมืออากาศเย็นถึงหนาว ยอดดอยต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส

ขอขอบคุณที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา