svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

เช็กสิทธิรักษาพยาบาล "บัตรทอง" ด้วยตนเองแบบง่ายๆ สรุปช่องทางให้ตรงนี้

25 ตุลาคม 2565
471

เปิดวิธีการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล เช็กสิทธิรักษาพยาบาล "บัตรทอง" ที่คุณสามารถทำเองได้ด้วยตนเองง่ายๆ รวบรวมช่องทางให้ครบที่นี่ พร้อมรายละเอียดสำคัญๆ อัปเดตให้คอข่าวรู้กันแบบลึกๆ จะได้ไม่เสียสิทธิหรือเสียโอกาสในการเข้ารับการักษาพยาบาล  สิทธิสปสช. สิทธิบัตรทอง

บัตรทอง สิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิ สปสช. คือ สิทธิรักษาพยาบาล ให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ ยกเว้นว่าจะมีสิทธิรักษากับประกันสังคม และสิทธิบัตรข้าราชการอื่นๆ

เช็กสิทธิรักษาพยาบาล "บัตรทอง" ด้วยตนเองแบบง่ายๆ
แฟนข่าวเนชั่นออนไลน์ ทราบหรือไม่ว่า บัตรทอง สามารถเช็กสิทธิรักษาพยาบาลได้ด้วยตนเอง โดยล่าสุด ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีช่องทางการตรวจสอบสิทธิ (เช็คสิทธิรักษาพยาบาล) ของตนเองได้ง่ายๆ 4 ช่องทาง ดังนี้

1. โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 2

2. เว็บไซต์ www.nhso.go.th เลือก สำหรับประชาชน เลือก ตรวจสอบสิทธิ หรือ คลิกที่นี่ 

3. แอปพลิเคชัน สปสช. ทั้งระบบ Android และ iOS เลือก ตรวจสอบสิทธิตนเอง

4. ตรวจสอบสิทธิผ่าน ไลน์ สปสช. โดยสแกน QR CODE หรือ คลิกที่นี่  เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. เลือกเมนู ตรวจสอบสิทธิ

เช็กสิทธิรักษาพยาบาล "บัตรทอง" ด้วยตนเองแบบง่ายๆ

 


คำถามสุดฮิต "สิทธิบัตรทอง 30 บาท" รักษาฟรีครอบคลุมอะไรบ้าง และอะไรที่ไม่ครอบคลุม เบิกไม่ได้ อัปเดตรายละเอียดไว้ครบที่ตรงนี้

ครอบคลุมบริการที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2. การตรวจวินิจฉัยโรค

3. การตรวจและรับฝากครรภ์

4. การบำบัดและการบริการทางการแพทย์

5. ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์

6. การทำคลอด

7. การกินอยู่ในหน่วยบริการ

8. การบริบาลทารกแรกเกิด

9. บริการรถพยาบาล หรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วย

10. บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ

11. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

12. บริการสารารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

13. บริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่บอร์ด สปสช. กำหนดเพิ่มเติม

14. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด ยกเว้นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ที่มีกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

15. การบริการสารารณสุขที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุการประสบภัยจากรถ ยกเว้นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

16. การรักษาโรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน

 

คอข่าวต้องรู้!! สิ่งที่ "บัตรทอง" ไม่ครอบคลุมเบิกไม่ได้

1. เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

2. การตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

3. การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง

4. การปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่ปรากฎตามบัญชีแนบท้าย

5. การบริการทางการแพทย์อื่นตามที่บอร์ด สปสช. กำหนด

ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิบัตรทอง สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

เช็กสิทธิรักษาพยาบาล "บัตรทอง"

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตรวจสอบ เช็กสิทธิรักษาพยาบาล "บัตรทอง" ด้วยตนเองแบบง่ายๆ