background-defaultbackground-default
กอนช. ออกประกาศเฝ้าระวังผลกระทบระดับน้ำโขงเปลี่ยนแปลง 14 – 18 ส.ค. นี้

กอนช. ออกประกาศฉบับที่ 28/2565 เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง 14 – 18 ส.ค. นี้ สั่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้มีประกาศ ฉบับที่ 27/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขง และได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง พบว่าในช่วงวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2565 มีฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณเหนือพื้นที่แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรีเพิ่มมากขึ้น คาดการณ์ในช่วง 13– 14 สิงหาคม 2565 จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว ในอัตราประมาณ 9,000 – 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ด้านท้ายเขื่อนไซยะบุรีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงบริเวณริมแม่น้ำโขง ตั้งแต่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นประมาณ 1.0 - 2.0 เมตร อย่างฉับพลัน ในช่วงวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2565

กอนช. ออกประกาศเฝ้าระวังผลกระทบระดับน้ำโขงเปลี่ยนแปลง 14 – 18 ส.ค. นี้

ทั้งนี้ กอนช. ขอให้จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจร และประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขง

กอนช. ออกประกาศเฝ้าระวังผลกระทบระดับน้ำโขงเปลี่ยนแปลง 14 – 18 ส.ค. นี้

กอนช. ออกประกาศเฝ้าระวังผลกระทบระดับน้ำโขงเปลี่ยนแปลง 14 – 18 ส.ค. นี้

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด