svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

"สุวัจน์" ปักธงเล็งดันโคราช เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

09 ธันวาคม 2565

“สุวัจน์” เปิด ”มหัศจรรย์ 100 ไร่ 100 ปี ราชภัฏโคราช” ยินดีกับบทบาทการสร้างเส้นทางท่องเที่ยว เตรียมปักธงให้โคราช เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

 

9 ธันวาคม 2565 ที่ จ.นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดงานโครงการ ท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้ เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติ อย่างมีความสุข ครั้งที่ 7 “มหัศจรรย์ 100 ไร่ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ภายในบรรยากาศทุ่งดอกไม้ ที่เนรมิตรพื้นที่ 100 ไร่ ของศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) ม.ราชภัฏนครราชสีมา 

นายสุวัจน์ กล่าวว่า ม.ราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการท่องเที่ยวเรียนรู้ การใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ เพื่อความสุขขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยใช้พื้นที่ของศูนย์อบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ซึ่งคอนเซ็ปท์ปีนี้คือ  “มหัศจรรย์ 100 ไร่ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ที่ปีหน้าก็จะครบ 100 ปี และภารกิจที่สําคัญของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา คือ การที่จะตอบสนองพัฒนาท้องถิ่น

นอกเหนือจากงานวิชาการโดยทั่วไป การที่ได้มีพื้นที่ บริเวณสวน 100 ไร่ และเป็นศูนย์อบรมวิจัยทางการเกษตรถือว่า เป็นงานวิชาการอย่างหนึ่ง ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยได้ต่อยอด เพื่อให้งานวิจัยได้มีความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งการประยุกต์ใช้งานวิชาการ งานวิจัยจากสวน 100 ไร่แห่งนี้ เข้ามาในเรื่องของการท่องเที่ยว การเกษตร ที่มีความสําคัญมาก ในการที่จะผสมผสานงานวิจัย งานวิชาการ กับภารกิจในเรื่องท้องถิ่น ผสมผสานกับเรื่องเศรษฐกิจ 

 

"สุวัจน์" ปักธงเล็งดันโคราช เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

 

นายสุวัจน์ กล่าวว่า วันนี้ภารกิจที่สําคัญของประเทศคือ การส่งเสริมการท่องเที่ยว หลังวิกฤตโควิดผ่านพ้นไป ซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่ง ที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับพี่น้องประชาชน และต้องถือว่า ประเทศไทยโชคดี ที่มีทั้งการส่งออก และการท่องเที่ยว ในเรื่องของการท่องเที่ยว มีประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ ทำให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว จากความปลอดภัย อาหารอร่อย ธรรมชาติสวย

แต่ในเรื่องการส่งออก การลงทุนนั้น เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในนโยบายประเทศ เชื่อมั่นในสิ่งต่างๆ หรือเชื่อมั่นในโครงสร้างพื้นฐานที่ประกอบการตัดสินใจ ฉะนั้น เวลาที่จะฟื้นประเทศ ถ้าฟื้นด้วยการท่องเที่ยวจะฟื้นได้เร็ว

นายสุวัจน์ กล่าวว่า พอเราเปิดประเทศมาได้สักครึ่งปี มีนักท่องเที่ยวกลับมา อาจจะได้ถึง 20 - 25% ถือว่าการฟื้นตัวจากจํานวนนักท่องเที่ยวจาก 40 ล้าน เลยทําให้อัตราการเติบโตทาง GDP ของประเทศ ปีนี้เราไม่ได้ติดลบ แต่อาจจะบวกประมาณ 2 - 3 % แสดงให้เห็นว่า การท่องเที่ยวมีความสําคัญอย่างมาก โดยธรรมชาติของการท่องเที่ยวก็จะใช้จ่ายไปทุกอาชีพ ไปทุกหมู่บ้าน ไปทุกตําบล

 

"สุวัจน์" ปักธงเล็งดันโคราช เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

 

 

นายสุวัจน์ กล่าวว่า วันนี้ภารกิจของ ม.ราชภัฏ นอกจากการต่อยอดทางวิชาการแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการสร้างสถานที่ท่องเที่ยว ให้กับ จ.นครราชสีมา ซึ่ง ม.ราชภัฏนครราชสีมา มีอยู่ในมือหลายแห่ง เช่น สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน , สวน 100 ไร่ , เรื่องไดโนพาร์ค ที่กําลังทําโครงการขอใช้พื้นที่พัฒนาประมาณ 600 - 700 ไร่ ซึ่งหากทําโครงการนี้สําเร็จ ถือว่า เป็นโครงการระดับอินเตอร์ ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ จ.นครราชสีมา รวมทั้งเรื่องสําคัญที่สุด ที่พี่น้องชาวโคราชรอฟังคําตอบว่า ยูเนสโก จะให้โคราชเป็นอุทยานธรณีโลกหรือไม่ 

ฉะนั้น ม.ราชภัฏนครราชสีมา จะมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ 4 แห่ง ที่จะต้องบูรณาการร่วมกัน และทั้ง 4 แห่ง ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นสากล หากเราสามารถจะเชื่อมโยงอุทยานธรณีโลก เข้ากับแหล่งอื่น ที่ยูเนสโกได้ประกาศรับรอง จ.นครราชสีมา ไว้แล้ว ที่เรียกว่า The UNESCO Triple Crown คือมรดกโลกที่เขาใหญ่ , พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสะแกราช อ.ปักธงชัย และถ้าเราได้ อุทยานธรณีโลก อีก 5 อำเภอ (อำเภอเมือง เฉลิมพระเกียรติ สีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ) จะเป็น สามมงกุฎทางด้านการท่องเที่ยว โคราชจะยิ่งใหญ่ เพราะสามารถที่จะดีไซน์ให้เกิด “ยูเนสโก รูท” คือ เส้นทางท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมที่ยูเนสโกประกาศ  


"สุวัจน์" ปักธงเล็งดันโคราช เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

 

นายสุวัจน์ กล่าวว่า นอกจากนี้ โคราชมี soft power ที่อุดมสมบูรณ์ 3 - 4 แห่ง ที่ ม.ราชภัฏ ดูแลแล้วยังมีอีกสองเรื่องที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นตัวตัดสินให้กับโคราช นั้นคือ 1.โครงการมอเตอร์เวย์ 2.โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-โคราช ฉะนั้น โคราชจะเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ ที่มีเส้นทางการคมนาคม ที่สามารถจะเชื่อมโยงเมืองหลวงกับภาคอีสาน เป็นประตูสู่อีสาน จะพานักท่องเที่ยวมาโคราชอย่างมหาศาล และโอกาสในการพัฒนา จ.นครราชสีมา ในเรื่องการท่องเที่ยว จะเป็นสิ่งที่สําคัญและยั่งยืนในเรื่องของ soft power ในเรื่องของวัฒนธรรมต่าง ๆ อาทิ เรื่องไดโนพาร์ค , เรื่องไม้กลายเป็นหิน และเรื่องอุทยานธรณีโลก 

"สุวัจน์" ปักธงเล็งดันโคราช เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

 

สำหรับการจัดงาน มหัศจรรย์ 100 ไร่ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 65 – 15 ม.ค. 66 โดยเปิดไร่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในเวลา 08.00- 18.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ ม.ราชภัฏนครราชสีมา และ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ

ซึ่งภายในงานได้รวมรวมความมหัศจรรย์เต็มร้อยทุกพื้นที่ อาทิ  มหัศจรรย์ดอกไม้บาน Wonder blooming flowers ชมความงามของทานตะวันหลังนา ดอกไม้หลากสีสันบานสะพรั่งเต็มทุกพื้นที่ 100 ไร่ , มหัศจรรย์ร้อยรสความอร่อย  Wonder food good taste อาหารอร่อยชื่อดังยกทัพมาเสิร์ฟความอร่อยและอื่น ๆ อีกมากมาย ฯลฯ 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดงาน ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอย่างเชื่อมโยง แหล่งเรียนรู้ของ ม.ราชภัฏนครราชสีมา และ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ สวนสัตว์นครราชสีมา , จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช และอุทยานเรียนรู้สิรินธร เป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ในการท่องเที่ยวของเมืองโคราชต่อ 

 

"สุวัจน์" ปักธงเล็งดันโคราช เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก