svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ต่อพงษ์" นำทัพไทยสร้างไทยลุยบุรีรัมย์ ตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด

08 ธันวาคม 2565

"ต่อพงษ์" นำทัพไทยสร้างไทยลุยบุรีรัมย์ ตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ชวนชาวบ้านร่วมเป็นเครือข่ายบำนาญประชาชนสามพันบาท ระบุได้เห็นเป็นรูปธรรมแน่ หลังร่างกฎหมายเข้าสู่สภาแล้ว

8 ธันวาคม 2565 ที่ จ.บุรีรัมย์ นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย เป็นประธานการประชุมสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย เพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เขตเลือกตั้งที่ 6 รวมถึงได้มีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็น จากหัวหน้าสาขาพรรค ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง 

นายต่อพงษ์ ได้เน้นย้ำถึงแนวทางการทำงานของพรรค อุดมการณ์ของพรรคไทยสร้างไทย รวมถึงเป้าหมายในการผลักดันนโยบาย ให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตามหลักการปลดปล่อย (Liberate) และเพิ่มพลัง (Empower) คนตัวเล็ก และพร้อมเป็นทางเลือกใหม่ก้าวข้ามความขัดแย้ง ที่ยาวนานมาถึง 16 ปี เลือกฝั่งหนึ่งก็ติดหล่ม เลือกอีกฝั่งก็ติดล็อก พรรคไทยสร้างไทย ขออาสาเป็นทางเลือกใหม่เป็นทางรอดของประเทศ

 

"ต่อพงษ์" นำทัพไทยสร้างไทยลุยบุรีรัมย์ ตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด

 


 

นายต่อพงษ์ กล่าวว่า พรรคมีนโยบายในการดูแลพี่น้องประชาชน ตั้งแต่เกิดจนแก่ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ นโยบาย 30 บาทสุขภาพดีถ้วนหน้า ซึ่งเป็นการยกระดับการรักษา และการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างมีคุณภาพ ยังรวมไปถึงกองทุนเครดิตประชาชน เพื่อคนตัวเล็กหรือกองทุนคนตัวเล็ก ที่เป็นการปลดหนี้นอกระบบให้พี่น้อง สามารถตั้งตัวได้ กู้ได้ตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง 50,000 โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ติดเครดิตบูโร 

 

"ต่อพงษ์" นำทัพไทยสร้างไทยลุยบุรีรัมย์ ตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด

 

"ต่อพงษ์" นำทัพไทยสร้างไทยลุยบุรีรัมย์ ตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด

 

นายต่อพงษ์ กล่าวว่า ส่วนนโยบายที่สำคัญของพรรค อย่างบำนาญประชาชน ก็เป็นนโยบายที่พรรคไทยสร้างไทยได้ขับเคลื่อน และนำเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้ว จึงขอให้พี่น้องช่วยร่วมกันลงชื่อสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว รวมถึงร่วมเป็นเครือข่ายบำนาญประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมแล้วเกือบ 2 ล้านคน โดยตั้งเป้าไว้ว่า ก่อนการเลือกตั้งจะ มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน เพื่อผลักดันบำนาญประชาชน 3,000 บาท ของพรรคไทยสร้างไทยให้สำเร็จ 

 

"ต่อพงษ์" นำทัพไทยสร้างไทยลุยบุรีรัมย์ ตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัด