svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สภาล่ม" ซ้ำซาก หลังมีความพยายามเลื่อน "ร่างกม.กัญชา" ขึ้นมาพิจารณา

07 ธันวาคม 2565

"สภาฯ" ล่มอีกครั้ง หลัง "จุรินทร์" ยอมรับแสดงตน 2 รอบ ส่งผลสัปดาห์หน้าพิจารณาร่างพ.ร.บ.ถอดถอนท้องถิ่นฯ ต่อ ก่อนพิจารณาพ.ร.บ.กัญชา กัญชง. ,พ.ร.บ.คู่ชีวิต ,พ.ร.บ.แพ่งและพาณิช ตามระเบียบวาระ

 

7 ธันวาคม 2565  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในเวลา14.00 น. ที่มี"นายชวน หลีกภัย" ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีวาระการ พิจารณาร่างพ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จ  โดยพิจารณาต่อจากการประชุมครั้งที่แล้ว ในมาตรา9/1 

 

 

โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ขอหารือเพื่อเลื่อนระเบียบวาระ "ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง" ให้มาพิจารณาหลังจากการพิจารณาวาระ ร่างพ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนท้องถิ่นฯเสร็จ 

 

"สภาล่ม" ซ้ำซาก หลังมีความพยายามเลื่อน "ร่างกม.กัญชา" ขึ้นมาพิจารณา

 

ต่อมา "นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์" ส.ส.พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นเสนอว่า การที่เลื่อนระเบียบวาระ "ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง" ขึ้นมาก่อนไม่ขัดข้อง แต่ขอตามด้วยเรื่อง ร่างพ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช และพ.ร.บ.คู่ชีวิต ซึ่งการเลื่อนทั้ง 3 เรื่อง ขอให้พิจารณาในสัปดาห์หน้า

 

ขณะที่"นายภารดรไ เห็นด้วยกับ"นายจุลพันธ์" และพร้อมที่สนับสนุนญัตติ จึงขอถอนญัตติของตนเองในวันนี้ 

 

จากนั้น "นายชวน" จึงสรุปว่ามีการขอเลื่อนระเบียบวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง 3 เรื่อง ขึ้นมาพิจารณาในสัปดาห์หน้า ก่อนเรื่องที่กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว

 

"สภาล่ม" ซ้ำซาก หลังมีความพยายามเลื่อน "ร่างกม.กัญชา" ขึ้นมาพิจารณา

 

ด้าน"นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ" ได้ลุกขึ้น กล่าวว่า ฝ่ายรัฐบาลไม่ขัดข้องในการขอเลื่อนวาระดังกล่าว พร้อมมองว่าการพิจารณากฎหมายเรื่องใดก็แล้วแต่ ขอให้ร่วมมือกัน แม้ความเห็นจะต่างกัน แต่องค์ประชุมขอให้มีความพร้อมเพรียง  

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อที่จะลงมติใหม่ในมาตรา 9/1 นายชวนได้เรียกนับองค์ประชุม ซึ่งระหว่างการรอองค์ประชุม"นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง" ส.ส.พรรคก้าวไกล ได้เสนอขอเลื่อนร่างพ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนท้องถิ่นฯ นี้ออกไปในการประชุมครั้งหน้าเพื่อป้องกันการประชุมล่มในวันนี้ เพราะฝ่ายค้านจะไม่ขอร่วมเป็นองค์ประชุมด้วยเนื่องจากมาตราที่ 9/1 มีการลงมติโหวตไปแล้ว แต่กลับขอให้มีการโหวตลงมติใหม่  ซึ่งถ้าหากเลื่อนร่างพ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนท้องถิ่นฯ นี้ออกไป ก็ให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง 

 

ขณะที่"นายภราดร" และ"นายรังสิมันต์"  ได้ถามประธานสภาถึงความชัดเจนในการพิจารณาร่างกฎหมาย สัปดาห์หน้า ว่าจะเริ่มต้นด้วยการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 3 เรื่องที่ได้เสนอให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนทันทีหรือ ต้องรอร่างกฎหมายที่ยังค้างการพิจารณาอยู่ในสัปดาห์นี้ให้แล้วเสร็จก่อน 

 

ด้าน"นายชวน" ยืนยันว่าต้องพิจารณาเรื่องที่ยังค้างอยู่ในตอนนี้ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถพิจารณาเรื่องที่เลื่อนขึ้นมาต่อได้

 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย เข้าร่วมประชุมสภา

 

สุดท้ายหลังใช้เวลารอองค์ประชุมกว่าครึ่งชั่วโมง โดยทั้งหมดก็ได้มีสมาชิกมาแสดงตน 237 คน ครบองค์ประชุมทำให้ดำเนินการลงมติในมาตรา 9/1 ใหม่ต่อไปได้ โดยในระหว่างลงมติ"นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์"  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลุกขึ้นกล่าวว่าตนได้กดบัตรซ้ำกับการขานชื่อแสดงตน ทำให้ องค์ประชุมต้องลดลงเหลือ 236 คน "นายชวน" จึงประกาศว่าเมื่อองค์ประชุมไม่ครบจึงขอปิดการประชุม