svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

“บิ๊กตู่” ลุยเชียงราย โชว์ขับรถเกี่ยวข้าว เปิดงาน “เกี่ยวข้าวรักษ์โลก”

30 พฤศจิกายน 2565

"นายกรัฐมนตรี" ลุยเชียงราย เปิดงาน “เกี่ยวข้าวรักษ์โลก” โชว์ขับรถเกี่ยวข้าว ย้ำว่าตราบใดที่ผมยังอยู่ จะสนับสนุนเกษตรกรต่อไป ถ้าไม่ได้อยู่ ก็ต้องวางรากฐานให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาสานต่อ

30 พฤษจิกายน 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย / พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย / นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน / นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม / นายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว / พร้อมคณะร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิต ข้าวหอมมะลิ 105 จากแปลงสาธิตแปลงสุดท้ายของโครงการ ข้าวรักษ์โลก BCG Model นำร่อง ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการในระยะแรกที่ส่งเสริมเกษตรกรใช้จุลินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 

“บิ๊กตู่” ลุยเชียงราย โชว์ขับรถเกี่ยวข้าว เปิดงาน “เกี่ยวข้าวรักษ์โลก”

โดยมีกรมการข้าว สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้น โดยพบว่าการใช้จุลินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีทำให้ต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนาลดลง ได้ผลผลิตมากขึ้น ข้าวมีคุณภาพมากขึ้น และจะดำเนินการโครงการระยะที่ 2 ในปี 2566 ต่อไป

ทั้งนี้ “พล.อ.ประยุทธ์” ได้ทดลองเกี่ยวข้าวโดยการใช้รถเกี่ยว เพื่อถือว่าเป็นการปิดโครงการระยะที่ 1 พูดติดตลกว่าใครจะขึ้นรถไปกับผม และได้หันมาชูสองนิ้วก่อนจะออกรถเกี่ยวข้าว 

“บิ๊กตู่” ลุยเชียงราย โชว์ขับรถเกี่ยวข้าว เปิดงาน “เกี่ยวข้าวรักษ์โลก”
หลังจากนั้น พล.อ.ประยุทธ  ได้พบปะประชาชนและร่วมเสวนาในหัวข้อ "การปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน" ที่หนองสลาบ ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยระบุว่า โมเดล เศรษฐกิจแบบ BCG เป็นอนาคตขอเศรษฐกิจไทยที่จะใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะภาคการเกษตรและการปลูกข้าว ที่จะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร และผู้บริโภค

ซึ่งจะยกระดับข้าวไทยให้แข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากในอนาคตตลาดโลกอาจมีการใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมในการกีดกันทางการค้า และเน้นย้ำให้เกษตรกรใช้ตลาดนำการผลิต เพื่อลดปัญหาราคาข้าวตกต่ำ  และเน้นให้ จ.เชียงราย เป็นแหล่งผลิตข้าวปลอดสารพิษในอนาคต รวมถึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรทุกคนร่วมการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป โดยสิ่งที่รัฐบาลทำมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้ 

“บิ๊กตู่” ลุยเชียงราย โชว์ขับรถเกี่ยวข้าว เปิดงาน “เกี่ยวข้าวรักษ์โลก”

“บิ๊กตู่” ลุยเชียงราย โชว์ขับรถเกี่ยวข้าว เปิดงาน “เกี่ยวข้าวรักษ์โลก”
ซึ่งยืนยันว่าการลงพื้นครั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับ BCG Model และยืนยันว่าจะสนับสนุนโครงการดังกล่าวในทุกจังหวัดทั่วประเทศตราบที่ยังอยู่ในวาระของตนเอง  ก่อนย้ำว่า จะสนับสนุนเกษตรกรต่อไป ตราบใดที่ผมยังอยู่ ถ้าไม่ได้อยู่ ก็ต้องวางรากฐานให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาสานต่อ

“บิ๊กตู่” ลุยเชียงราย โชว์ขับรถเกี่ยวข้าว เปิดงาน “เกี่ยวข้าวรักษ์โลก” “บิ๊กตู่” ลุยเชียงราย โชว์ขับรถเกี่ยวข้าว เปิดงาน “เกี่ยวข้าวรักษ์โลก”

นายพีระวิทย์ กันคล้าย ปธ.วิสาหกิจชุมชนพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิตเกษตร ต.สถาน เปิดเผยว่า ตนได้เริ่มศึกษาการใช้ จุลินทรย์ ในนาข้าวจนมารู้จักเกษตรอินทรีย์ ที่กรมการข้าวแนะนำ และนำไปสู้แปลงโมเดล  10 ไร่ โดยเริ่ม จากปลูกหอมมะลิ 105 โดยไม่ใช้ ปุ๋ยเคมี และใช้ ปุ๋ยอินทรีย์แทน จากการทดลองด้วยตัวเอง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่า อินทรีย์ สามารถ ช่วยฆ่าแมลง และกำจัดศัตรูพืชได้ รวมไปถึงลดต้นทุนได้ ถึง 2 พันบาทต่อไร่ และ ผลผลิต เป็นที่ต้องการของตลาด ขณะเดียวกันปัญหาที่พบคือ ขาดแคลนแหล่งน้ำ ที่จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีเข้ามาช่วยผลักดันต่อไป

สำหรับโครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้เกษตรกรทำการปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน มีความตั้งใจช่วยเหลือชาวนา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ภายใต้เศรษฐกิจ BCG Model โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการข้าวที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ มีการดูแลควบคุมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ตลอดจนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม อย่างเป็นระบบ