svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สุดารัตน์"แนะรัฐใช้เวทีเอเปคดึงนักลงทุนเข้าประเทศเพื่อสร้างรายได้

18 พฤศจิกายน 2565

"สุดารัตน์"แนะรัฐบาลใช้โอกาสเป็นเจ้าภาพเอเปค 2022 แสดงศักยภาพไทยเพื่อดึงดูดการลงทุน พร้อมสร้างรายได้ใหม่ให้ประเทศ รวมทั้งเสนอให้ผลักดันการหาแนวทางให้เกิดความร่วมมือในการสร้าง "เขตการค้าเสรีของประเทศกลุ่ม APEC" หรือ FTAAP ตามที่ภาคเอกชนเสนอ

18 พฤศจิกายน 2565 "คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์" หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า ส่วนตัวของฝากถึงรัฐบาลให้ใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพเอเปค ทำให้คนทั้งโลกเห็นศักยภาพของประเทศไทย เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นของประเทศอีกครั้ง เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจน้อยกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคมาก ขณะที่ทั้งประเทศ และประชาชนมีหนี้สินสูง แต่รายได้ต่ำลง จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่น เพื่อดึงดูดการลงทุน และสร้างรายได้ใหม่ คือ

 

"สุดารัตน์"แนะรัฐใช้เวทีเอเปคดึงนักลงทุนเข้าประเทศเพื่อสร้างรายได้

 

1.การสร้างรายได้จากฐานเดิมที่ไทยมีความแข็งแกร่ง คือ การสร้างรายได้จากเกษตร อาหารการท่องเที่ยว และการดูแลและรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะบริการทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ก็เป็นอีกภาคส่วนหนึ่ง ที่ช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน่าสนใจ โดยรัฐบาลจึงควรขยายจุดแข็งของการท่องเที่ยวไปพร้อมกับการปิดจุดอ่อนด้านการท่องเที่ยวไทยที่ถูกต่างชาติกำลังจับตามอง ได้แก่เรื่องสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เรื่องสุขอนามัยและเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมทั้ง 3 เรื่อง เป็นจุดอ่อนที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไข ว่ามีมาตรการอะไรบ้างที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

ขณะเดียวกัน อีกด้านคือรายได้จากการเป็นศูนย์กลางคมนาคมและโลจิสติกส์ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ประธานาธิบดี "สี จิ้นผิง" ได้เดินทางมาประชุมด้วยตนเอง จึงเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ประธานาธิบดีของจีน ได้เห็นความสำคัญของประเทศไทยในเรื่องทำเลที่ตั้ง ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางคมนาคมและโลจิสติกส์

 

2.ฐานรายได้ใหม่อีกหนึ่งฐาน ที่ต้องการให้รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือ หารายได้ที่เกิดจาก "ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนไป" สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ สงครามรัสเซียกับยูเครนนำไปสู่สงครามเย็นยุคใหม่ ทำให้เกิดการกีดกันทางการค้า การย้ายฐานการผลิต รัฐบาลไทยจึงควรใช้โอกาสนี้ สร้างตำแหน่งประเทศไทยบนภูมิประเทศของโลกใหม่ให้ชัดเจน รัฐบาลต้องใช้ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาอำนาจเหล่านี้ที่มีต่อประเทศไทยมายาวนาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยและประเทศต่างๆ

3.ในการประชุมครั้งนี้ ควรจะหยิบยกและการผลักดันให้เกิด ความร่วมมือในการสร้าง "เขตการค้าเสรีของประเทศกลุ่ม APEC" หรือ FTAAP ตามข้อเสนอของภาคเอกชน ที่ได้เสนอไว้แล้ว คือ
21-X ใครพร้อมเข้าก่อน เพราะจะสามารถเพิ่มการค้า การลงทุน ในกลุ่มประเทศสมาชิก APEC ได้เป็นอย่างดี