svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สร้างอนาคตไทย"ยันป้ายประชาสัมพันธ์พรรคถูกต้องตามระเบียบกกต.

12 ตุลาคม 2565

ผู้ประสานงาน"พรรคสร้างอนาคตไทย" จ.ปทุมธานี แจงป้ายประชาสัมพันธ์ทำถูกต้องตามระเบียบ กกต. แนะ "ศรีสุวรรณ" ก่อนไปร้องควรดูรายละเอียดกฎหมายให้ดี พร้อมชวนร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณะให้ปชช.ในพื้นที่ร่วมกัน

12 ตุลาคม 2565 จากกรณีที่ "นายศรีสุวรรณ จรรยา" เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนเอาผิดพรรคสร้างอนาคตไทย ที่จัดทำและติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียง ไม่เป็นไปตามระเบียบของ กกต. นั้น

 

"สร้างอนาคตไทย"ยันป้ายประชาสัมพันธ์พรรคถูกต้องตามระเบียบกกต.  

 

ล่าสุด "นายจิรชาติ ชายวงศ์" ผู้ประสานงานพรรคสร้างอนาคตไทย จ.ปทุมธานี กล่าวว่า นายศรีสุวรรณ ได้ร้องเรียนการติดป้ายของตนไปที่ 2 หน่วยงาน คือ กกต. และเทศบาลเมืองลาดสวาย ให้ตรวจสอบป้ายว่า ได้ดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ โดยตนยืนยันไปแล้วว่า ทุกอย่างดำเนินการตามที่ระเบียบ กกต. กำหนด ทั้งรายละเอียด ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง วันเดือนปีที่ผลิต ครั้งที่ผลิต และจำนวนที่ผลิต

 

 

ทั้งนี้ แต่นายศรีสุวรรณ ยังไม่จบ ยังร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่สอง คือ เทศบาลเมืองลาดสวาย ให้ตรวจสอบต่อไปว่าขณะนี้ยังไม่มีกฤษฎีกาการเลือกตั้ง แล้วตนติดป้ายประชาสัมพันธ์ในที่สาธารณะได้อย่างไร จึงขอแจ้ง นายศรีสุวรรณควรศึกษาก่อนข้อมูลก่อนที่จะร้องเรียนใคร ไม่เช่นนั้นจะเสียรังวัดนักร้องอันดับหนึ่งได้ เนื่องจาก กกต. ได้ประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 7 เล่มที่ 139 ตอนที่ 59 ก วันที่ 23 ก.ย. 2565 ความดังนี้

 

"สร้างอนาคตไทย"ยันป้ายประชาสัมพันธ์พรรคถูกต้องตามระเบียบกกต.

 

"(9) กรณีที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสามารถ ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยวิธีการจัดทำ ขนาด จำนวน และสถานที่ ให้ถือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจำจังหวัดประกาศกำหนดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด"

อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณนายศรีสุวรรณ เพราะการร้องเรียนทำให้ได้มีการตรวจสอบว่าดำเนินการถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง จะได้แก้ไข เชื่อว่าการร้องเรียนทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ ที่จะให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ตนไม่เชื่อว่าการไปร้องเรียน จะเหมือนกับหลายๆ คนที่เคยเจอ คือ มีการรับจ้างจากฝ่ายที่ไม่ชอบ หรือไม่ถูกกันให้มาแจ้งความ

 

"สร้างอนาคตไทย"ยันป้ายประชาสัมพันธ์พรรคถูกต้องตามระเบียบกกต.

 

"เชื่อว่านายศรีสุวรรณทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไหนๆก็เป็นคนลาดสวายเหมือนกันก็ขอให้ช่วยกันประสานหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ช่วยผู้ป่วยโควิด สร้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ และมาช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณะร่วมกันดีกว่า" นายจิรชาติ กล่าว