svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เศรษฐกิจไทยได้หน.ใหม่หลัง"ผู้กอง"ลาออกพร้อมปรับโลโก้ชูความอุดมมั่งคั่ง

"เศรษฐกิจไทย"ได้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ หลัง "ธรรมนัส" พร้อมก๊วนยกทีมลาออก ดัน"เชวงศักดิ์ ใจคำ" หัวหน้าแทน พร้อมเปลี่ยนโลโก้ ชูความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเพื่อนำประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรือง

10 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.00 น. พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเศรษฐกิจไทย ครั้งที่ 3/2565  ณ ห้องประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีคณะกรรมการบริหารและสมาชิกพรรค เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

 

เศรษฐกิจไทยได้หน.ใหม่หลัง\"ผู้กอง\"ลาออกพร้อมปรับโลโก้ชูความอุดมมั่งคั่ง  

 

โดยวาระสำคัญ คือ การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคใหม่ ภายหลัง "ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า" ส.ส.พะเยา และหัวหน้าพรรค ได้ลาออกจากตำแหน่งไป เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา มีผลให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่ง และจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ภายใน 45 วัน ตามข้อบังคับพรรค

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีมติเลือคณะกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจไทยชุดใหม่ ประกอบด้วย  

 

เศรษฐกิจไทยได้หน.ใหม่หลัง\"ผู้กอง\"ลาออกพร้อมปรับโลโก้ชูความอุดมมั่งคั่ง

 

1. นายเชวงศักดิ์ ใจคำ หัวหน้าพรรค

 

2. นายสัจจวิทย์ ลีลาวณิชย์ เลขาธิการพรรค

 

3. นางชวาลี เดือนดาว เหรัญญิกพรรค

 

4. นายสุธี พงษ์เพียรชอบนายทะเบียนสมาชิกพรรค

 

5. นายประสิทธิ์ หนักตื้อ กรรมการบริหาร

 

6. น.ส.พนัฐดา กันทา กรรมการบริหาร

 

7. นายวิชัย เป็นพนัสสัก กรรมการบริหาร

 

8. นายกิจภพ กัณฑมิตร กรรมการบริหาร

 

9. นายธีระศักดิ์ สิทธิชัยธนะกิจ กรรมการบริหาร

 

10. น.ส.ธัศชล บุญแสนไชย กรรมการบริหาร

 

11. น.ส.คำแปง ทำนา กรรมการบริหาร

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการแก้ไขข้อบังคับพรรค พร้อมเปลี่ยนเครื่องหมายพรรค โดยใช้เครื่องหมายมีลักษณะกรอบแปดเหลี่ยมสามเส้น วงนอกสุดสีเขียว วงกลางสีแดง วงในสีน้ำเงิน ภายในกรอบแถวแรกเป็นอักษรภาษาไทยสีเขียว คำว่า พรรค

 

เศรษฐกิจไทยได้หน.ใหม่หลัง\"ผู้กอง\"ลาออกพร้อมปรับโลโก้ชูความอุดมมั่งคั่ง

 

ส่วนแถวที่สองเป็นอักษรภาษาไทยสีเขียวคำว่า เศรษฐกิจไทย แถวที่สามเป็นอักษรภาษาอังกฤษสีแดงคำว่า Thai Economic Party ( TEP ) ตามรูป หมายถึงความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเพื่อนำประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังมีมติให้ยกเลิกความในข้อ 6 ข้อบังคับพรรคเศษฐกิจไทย พ.ศ. 2564 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "ข้อ 6 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 269 หมู่ที่ 4 ถนนดอกคำใต้-เชียงคำ ตำบลดอนศรีชุมอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56120"

 

เศรษฐกิจไทยได้หน.ใหม่หลัง\"ผู้กอง\"ลาออกพร้อมปรับโลโก้ชูความอุดมมั่งคั่ง

 

ทั้งนี้ ในส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเศรษฐกิจไทย ครั้งที่ 3/2565 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา มีดังนี้ 

 

1. "ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า" ส.ส.พะเยา

 

2. นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา

 

3. นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.นครราชสีมา

 

4. นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา

 

5. "นายไผ่ ลิกค์" ส.ส.กำแพงเพชร

 

6. นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร

 

7. นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน

 

8. น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร

 

9. นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก

 

10. นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น

 

เศรษฐกิจไทยได้หน.ใหม่หลัง\"ผู้กอง\"ลาออกพร้อมปรับโลโก้ชูความอุดมมั่งคั่ง

 

11. "นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์" ส.ส.บัญชีรายชื่อ

 

12. พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

 

13. นายยุทธนา โพธสุธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ