background-defaultbackground-default
ย้อนคดี"ลุงตู่"ในอุ้งมือศาลรัฐธรรมนูญสู่ชี้ปม "8ปีนายก" รอดทุกสังเวียน

ย้อนคำวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวข้องกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในอุ้งมือศาลรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านมารอดหมดทุกสังเวียน จนกระทั่ง 30 ก.ย.ประวัติศาสตร์ชี้ปมวาระ 8 ปี ผ่านทุกสังเวียน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ปมการเมืองที่กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าอยู่ขณะนี้คงหนีไม่พ้นกรณีวาระการดำรงตำแหน่ง"นายกรัฐมนตรี8ปี"ของ"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ที่กลุ่มคนบางฝ่ายอ้างว่าสิ้นสุดในวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยนายชวน หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ได้ส่งคำร้องของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องดังกล่าว

 

กระทั่งวันที่ 30ก.ย.65 ศาลรัฐธรรมนูญ อ่านคำวินิจฉัยว่า วาระดำรงตำแหน่งนายกฯครบ 8 ปี ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 60 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 60

 

 

ย้อนคดี"ลุงตู่"ในอุ้งมือศาลรัฐธรรมนูญสู่ชี้ปม "8ปีนายก" รอดทุกสังเวียน

 

อย่างไรก็ตาม หากย้อนกลับไปในอดีต คดีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ไม่ได้เป็นคดีแรกที่พล.อ.ประยุทธ์ ถูกร้องให้วินิจฉัยเกี่ยวกับตัวเอง แต่สุดท้ายได้ผ่านสมรภูมิคำวินิจฉัยรอดมาได้ทุกคดี

 

 

ย้อนคดี"ลุงตู่"ในอุ้งมือศาลรัฐธรรมนูญสู่ชี้ปม "8ปีนายก" รอดทุกสังเวียน

 

เริ่มตั้งแต่ ครั้งที่ 1 เมื่อ 27 สิงหาคม 2562 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติเอกฉันท์ให้ส่งเรื่องพร้อมความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 46 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 เพื่อให้วินิจฉัยว่าการที่ นายกรัฐมนตรีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 161 เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ ตามที่นายภานุพงศ์ ชูรักษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้ยื่นคำร้องหรือไม่

 

จากนั้น 11 กันยายน 2562 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณา

 

ย้อนคดี"ลุงตู่"ในอุ้งมือศาลรัฐธรรมนูญสู่ชี้ปม "8ปีนายก" รอดทุกสังเวียน

 

ครั้งที่ 2 เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ร่วมกันเข้าชื่อ 101 คน ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 (4) หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าเข้าข่ายเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่ง

 

จากนั้น 18 กันยายน 2562 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัย พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เนื่องจากตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่ถือว่าเป็น“เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ”

 

ย้อนคดี"ลุงตู่"ในอุ้งมือศาลรัฐธรรมนูญสู่ชี้ปม "8ปีนายก" รอดทุกสังเวียน

 

ครั้งที่ 3 เมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสามประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่ เรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ กรณีอาศัยบ้านพักหลวง

 

จากนั้น 2 ธันวาคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีเหตุให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี   ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้มีสิทธิที่จะพักอาศัยในบ้านพักรับรอง เนื่องจากเคยเป็นอดีตผู้นำสูงสุดของกองทัพบกมาก่อน และไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมือง ดังนั้น ความเป็นนายกฯ จึงไม่สิ้นสุดลง พล.อ.ประยุทธ์จึงไม่ขาดคุณสมบัติความเป็นนายกฯ จากกรณีพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการทหารแม้เกษียณอายุไป 6 ปี

 

ย้อนคดี"ลุงตู่"ในอุ้งมือศาลรัฐธรรมนูญสู่ชี้ปม "8ปีนายก" รอดทุกสังเวียน

 

 

ครั้งที่ 4 วันที่  8 เมษายน 2564 ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย พร้อมยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรค และ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เข้ายื่นคำร้องต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

เพื่อขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ ม.170 (5) ประกอบมาตรา 184 (2) และมาตรา 186 หรือไม่ สืบเนื่องจากภายหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา โดยคำร้องดังกล่าวมีการเข้าชื่อกันของ ส.ส.จำนวน 75 คน

 

จากการออกคำสั่ง ม.44 ในเดือนเมษายนปี 2562 เพื่อขยายสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้เอกชนออกไปอีก 40 ปี ทั้งที่ในขณะนั้นระยะเวลาของสัมปทานยังคงเหลืออีก 10 ปี อีกทั้งยังมีการประกาศใช้กฎหมายร่วมทุนในเดือนมีนาคม 2562 แต่กลับไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ทำให้เกิดการผูกขาดโครงการและไม่ได้มีการแข่งขันของเอกชนนั้น

 

1 กรกฎาคม 2564 การยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนั้น จะต้องเป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นอยู่ในขณะที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฏว่าในขณะที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 แต่ผู้ถูกร้องได้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามบทเฉพาะกาลมาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญไปแล้วนับ แต่วันที่คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญเข้ารับหน้าที่ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสามประกอบมาตรา 82 ได้

 

 

ย้อนคดี"ลุงตู่"ในอุ้งมือศาลรัฐธรรมนูญสู่ชี้ปม "8ปีนายก" รอดทุกสังเวียน

 

ครั้งที่ 5 วันที่ 17 ส.ค. 2565 พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน ยื่นหนังสือต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

สาระสำคัญในหนังสือ ประกอบไปด้วย ข้อ1.การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.57 และดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 2.รัฐธรรมนูญมาตรา170 วรรคสอง มาตรา 158 วรรคสี่ และมาตรา 264 ห้ามนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเกินกว่า 8 ปี โดยให้นับระยะเวลาต่อเนื่องและมิได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่าต้องเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้เท่านั้น 3.คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2561 และ 7/2562 กรณีมาตรา 264 ให้รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ต้องอยู่ในบังคับของรัฐธรรมนูญ 2560 และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3-5/2550 และ 24/2564 เรื่องการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังสามารถทำได้หากมิใช่โทษทางอาญา ข้อ 4.เจตนารมณ์ของการจำกัดระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 158 วรรคสี่

 

ขณะที่ วันที่ 22 ส.ค. 2565  นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นำส่งคำร้องไปส่งที่ศาลรัฐธรรมนูญ

 

30 ก.ย. 65   ตุลาการศาลรัฐธรรมอ่านคำวินิจฉัย วาระดำรงตำแหน่งนายกฯ ของ พล.อ. ประยุทธ์ ครบ 8 ปี โดยเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี 60 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 60  

 

กล่าวโดยสรุป ทุกคำร้องของพล.อ.ประยุทธ์ ที่มีไปถึงศาลรัฐธรรมนูญนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งจนมาถึงปัจจุบัน พล.อ.ประยุทธ์ ผ่านด่านหินศาลรธน. "รอดทุกคดี" 

 

 

 

 

 

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด