svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ก้าวไกล จัดหนัก"ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม" ชี้เป็นเครื่องมือปิดปากปชช.

 “ปกรณ์วุฒิ” จัดหนัก “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม” ชี้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ดำเนินคดีปิดปากประชาชน ขาดเครื่องมือมาตรฐาน มีไว้เผยแพร่นโยบายรัฐบาล ถ้ากรมประชาสัมพันธ์ไม่มีปัญญา ควรปลดอธิบดี

19 สิงหาคม 2565 นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการฯ เสียงข้างน้อยที่สงวนความเห็น คัดค้านการให้งบประมาณของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของไทย ซึ่งไม่ได้รับความเชื่อถือจากหลายหน่วยงานทั่วโลก เพราะศูนย์ดังกล่าวไม่มีความเป็นกลางทางการเมือง และขาดมาตรฐานในการตรวจสอบข่าว เพราะไม่ได้ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Reverse Image Search หรือ WeVerify ขณะที่การตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของไทย มีวิธีเดียวคือการสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจริงหรือไม่ และรายงานมาตามนั้น ไม่มีมีการตรวจสอบกับหน่วยอื่นเลย

 

ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

 “เหมือนมาโฆษณานโยบายให้กระทรวงต่างๆ เท่านั้น กระบวนการแบบนี้ไม่ใช่การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นเพียงการเผยแพร่ความคิดเห็นของหน่วยงานรัฐ และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ มีเงินเยอะแยะ งบปีละ 2 พันกว่าล้านบาท ถ้าทำไม่ได้ ผมแนะนำท่านนายกฯ ปลดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ทิ้ง”

ทั้งนี้ นายปกรณ์วุฒิ ยังชี้ให้เห็นว่างานที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมให้ความสำคัญคือเน้นดำเนินคดีกับผู้เห็นต่างทางการเมือง จะเห็นได้จากเจ้าหน้าที่จัดเก็บหลักฐานสนับสนุนงานคดีถึง 10 คน จากทั้งหมด 50 คน และยังได้ประกาศราวกับภาคภูมิใจว่าได้ดำเนินคดีกับประชาชนไปแล้วกว่า 100 ราย จึงย้ำว่าต้องตัดงบประมาณทั้งหมด 86 ล้านบาท ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม