svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

หญิงคนแรกของไทยและอาเซียนขึ้นแท่น ILC

30 ธันวาคม 2564

เปิดใจ ดร.วิมลวรรณ มังคละธนะกุล หญิงไทยคนแรกและเป็นคนแรกของอาเซียนด้วยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission-ILC) เพื่อพิจารณาประเด็นทางกฎหมายและพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศ

เปิดใจ ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล หญิงไทยคนแรกและเป็นคนแรกของอาเซียนด้วยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Commission-ILC) เพื่อพิจารณาประเด็นทางกฎหมายและพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ

หญิงคนแรกของไทยและอาเซียนขึ้นแท่น ILC

การได้รับตำแหน่งครั้งนี้ นอกจากจะแสดงถึงความสัมพันธที่ดีระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติแล้ว ยังเป็นผลจากแนวทางในการหาเสียงที่ชัดเจน ตอบโจทย์ความต้องการของประชาคมระหว่างประเทศ และแสดงถึงความเชื่อมั่นในตัวผู้สมัครของไทยด้วย

 

ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล