svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

“เอ้กบอร์ด” เร่งส่งออกไข่ไก่ 60 ล้านฟอง เดือน ธ.ค. ดันราคาไข่ในประเทศ

30 พฤศจิกายน 2565

“เอ้กบอร์ด” จับมือผู้ส่งออก ดันไข่ไก่ ขายต่างประเทศ ให้ได้ 60 ล้านฟอง และ ปลดแม่ไก่ยืนกรง กว่า 1 ล้านตัน ในเดือนธันวาคม เพื่อดึงราคาไข่ไก่ ในประเทศให้สูงขึ้น

กรมปศุสัตว์ ในฐานะ ฝ่ายเลขานุการ ของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่ และ ผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ได้ประชุมหารือ ร่วมกับ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ และ ผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ในการวางแผน และ กำหนดทิศทาง ของวงการไก่ไข่เพื่อรักษาเสถียรภาพ ทั้งราคา และ ปริมาณการผลิต  เนื่องจากในช่วงนี้ ของทุกปี ปริมาณไข่ไก่จะมาก ทำให้ราคาตกต่ำ

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติจะผลักดัน ผลักดันการส่งออกในเดือนธันวาคม 2565 ให้ได้มากกว่า 60 ล้านฟอง โดยมีผู้ผลิตไข่ไก่รายใหญ่ แล ะรายกลาง ให้ความร่วมมือ ที่จะส่งออกไปยัง ฮ่องกงและ สิงคโปร์ ที่มีราคาขายมากกว่า 4.00 บาทต่อฟอง ซึ่งจะช่วยให้มีรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งแต่ ม.ค.-ก.ย. 2565 มีการส่งออกไข่ไก่ไปแล้ว 180.66 ล้านฟอง มูลค่า 693.48  ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการ ปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรง ก่อนกำหนดจำนวน 1 ล้านตัว เพื่อลดปริมาณไข่ไก่ในตลาด หากปลดในช่วงอายุ 65 – 75 สัปดาห์ ทางกองทุนพัฒนา อุตสาหกรรมไก่ไข่ จะมีเงินชดเชยให้ตัวละ 10 บาท  โดยขอความร่วมมือ ไปยัง ผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่ว ประเทศให้ ปลดไก่ไข่ ไม่ให้เกินอายุ 80 สัปดาห์ และ สำหรับผู้เลี้ยงรายใหญ่ (100,000 ตัวขึ้นไป) ไม่เกิน 78 สัปดาห์