svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

เช็กเลย "คลัง" ประกาศผลสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบสุดท้าย

25 พฤศจิกายน 2565
673

เช็กตรงนี้ ที่เดียวจบ ก.คลัง ประกาศผลสถานะการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 รอบสุดท้าย เผย กว่า 19.6 ล้านคน ผ่านการตรวจสอบข้อมูลขึ้น "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์"

จากกรณีที่ กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ปี 2565 หรือ บัตรคนจน พร้อมอัพเดทสถานะผู้เข้าร่วมโครงการฯมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยวันนี้ (25 พฤศจิกายน 2565) ซึ่งเป็นการประกาศผล "สถานะการลงทะเบียน" ของโครงการฯ ครั้งสุดท้าย

เช็กเลย "คลัง" ประกาศผลสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบสุดท้าย

เป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนและมีการแก้ไขข้อมูลระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 17 พฤศจิกายน 2565 พบว่า

ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า "กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว" มีจำนวนทั้งสิ้น 21,016,770 ราย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 19,630,347 ราย (คิดเป็นร้อยละ 93.40 ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว) 

เช็กเลย "คลัง" ประกาศผลสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบสุดท้าย

เช็กเลย "คลัง" ประกาศผลสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบสุดท้าย

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,386,423 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว) ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลแล้ว


สำหรับผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์จะถูกส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไปในช่วงเดือนมกราคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่
 

เว็บไซต์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

 

และ คลิกที่นี่ (ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2565)


เช็กเลย "คลัง" ประกาศผลสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบสุดท้าย เช็กเลย "คลัง" ประกาศผลสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบสุดท้าย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) จำนวนทั้งสิ้น 22,295,183 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 9,660,640 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนจำนวน 12,634,543 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.00 น.)

โดยจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.จังหวัดนครราชสีมา

2.จังหวัดอุบลราชธานี

3.กรุงเทพมหานคร

4.จังหวัดขอนแก่น

5.จังหวัดศรีสะเกษ 


ทั้งนี้ พบว่า สัดส่วนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.15 และเพศชายร้อยละ 44.85 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 36 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.78 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 

 

 

 

 

/////////////////////////

 

 

 

 

รีบเช็กสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ด่วน กระทรวงการคลัง เปิดเผยข้อมูล ประชาชนตรวจสอบสถานะไม่ผ่านกว่า 1 ล้านราย ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 


26 พฤศจิกายน 2565  ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กระทรวงการคลัง ได้ประกาศสานะการการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ครั้งสุดท้าย เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565  ซึ่งเป็นการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการฯ ครั้งสุดท้าย โดยเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนและมีการแก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 17 พฤศจิกายน 2565


ผลตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 

ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” มีจำนวนทั้งสิ้น 21,016,770 ราย
ผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 19,630,347 ราย (คิดเป็นร้อยละ 93.40 ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว) โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์”
ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,386,423 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว) ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลแล้ว


นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) จำนวนทั้งสิ้น 22,295,183 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 9,660,640 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนจำนวน 12,634,543 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.00 น.)

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุด 5 อันดับแรก 

นครราชสีมา
อุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
ขอนแก่น
และศรีสะเกษ
สัดส่วนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เพศหญิงร้อยละ 55.15
เพศชายร้อยละ 44.85
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 36 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.78 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวย้ำว่า ผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สมบูรณ์จะถูกส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไปในช่วงเดือนมกราคม 2566

 

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติ เช็คสิทธิการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่นี่หรือ https://welfare.mof.go.th คลิกที่นี่

https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand?_rdc=1&_rdr

https://welfare.mof.go.th/