svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

“อาคม” โยนบอร์ดสรรหาชี้ขาด เคาะผู้จัดการ ธ.ก.ส .คนใหม่

19 พฤศจิกายน 2565

"อาคม " โยนกรรมการสรรหาเคาะ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนใหม่  ย้ำต้องเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการทำงาน  คาดรู้ผลก่อนมี.ค. 66

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยความคืบหน้า การคัดเลือกผู้เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส.คนใหม่ว่า   การพิจารณาขึ้นกับคณะกรรมการสรรหา โดยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การเปิดรับสมัคร  และกระบวนการทั้งหมดต้องโปร่งใส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการ ธ.ก.ส. มี 5 คน ซึ่งลาออก 1 คน จึงเหลือ 4 คน ได้แก่ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข บอร์ดผู้แทนสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ บอร์ดผู้ทรงคุณวุฒิ, น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล บอร์ดผู้ทรงคุณวุฒิ, น.ส.สภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ บอร์ดจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และรอแต่งตั้งบอร์ดสรรหาเพิ่มเติมอีก 1 คน

 

สำหรับผู้ที่สมัครชิงเก้าอี้ผู้จัดการใหญ่ธ.ก.ส. มี 5 ราย ซึ่งเป็นคนใน 2 ราย และคนนอกอีก 3 ราย ได้แก่

1. นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.

2. นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.

3. นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

4. นายวุฒิพงศ์ ภิรมยาภรณ์ รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน

5. น.ส.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 

 

อย่างไรก็ตาม แผนการคัดเลือกผู้จัดการคนใหม่ จะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ก่อนผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนปัจจุบันเกษียณอายุ ภายในเดือน มี.ค. 66