svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

รัฐบาลผนึกเอกชนชูงานวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร

07 ตุลาคม 2565

PTTGC ผนึกคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรฯ ชูธงงานวิจัยรีไซเคิล พร้อมก้าวสู่ CIRCULAR AGRO-INDUSTRY ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ ระบุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำทีมนักวิจัยระดับหัวกะทิประกาศความพร้อมก้าวสำคัญในการก้าวสู่ CIRCULAR AGRO-INDUSTRY เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืน อย่างเป็นทางการ

 

ตามนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนถือเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นเป้าหมายสำคัญของโลก นับจากนี้ไปการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าคือมาตรฐานใหม่ในการดำเนินธุรกิจ และการให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจะก่อให้เกิดโอกาสใหม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ และภารกิจของคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

 

ผู้จัดการฝ่าย - พลาสติกรีไซเคิล บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด ณัฐนันท์ ศิริรักษ์ ระบุ บริษัทร่วมสนับงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิล PET เพื่อนำกลับมาใช้เป็นวัสดุสัมผัสอาหาร เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy โดยเน้นเป้าหมายการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในระบบอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย ให้เกิด

มูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านกลไก การบริการวิชาการ บริการวิจัย และบริการให้คำปรึกษาในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูงอย่างครบวงจร

 

เพื่อยกระดับการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนสำหรับภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเป้าให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงมาขับเคลื่อน วัตถุดิบ ที่มาจากผลพลอยได้หรือส่วนเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์อนาคต ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ส่วนผสมอาหารเชิงฟังก์ชัน วัสดุและบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ และวัสดุทางการแพทย์ ซึ่งจะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ Zero waste และยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อการกินดีอยู่ดี และการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลผนึกเอกชนชูงานวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร

รัฐบาลผนึกเอกชนชูงานวิจัยอุตสาหกรรมเกษตร

สำหรับ 6 ผลงานวิจัยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ CIRCULAR AGRO-INDUSTRY ได้แก่

1. การขับเคลื่อนการใช้ rPET ในอุตสาหกรรมอาหาร และบรรจุภัณฑ์ โดยนำขวดพลาสติกชนิด PET ที่ใช้แล้วด้วยกระบวนการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดสารปนเปื้อน และผ่านเกณฑ์การทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารและการตรวจประเมินความปลอดภัยของกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก เพื่อให้ได้ rPET ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างปลอดภัยต่อผู้บริโภค

2. การใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และอาหารทะเล เช่น เปลือกกุ้ง ก้างปลา หัวปลา เครื่องใน หัวและเท้า ยังมีสารที่มีมูลค่าสูงอยู่ปริมาณมาก เช่น โปรตีน คอลลาเจน แอสตราแซนธิน และโอเมก้า-3 เป็นต้น สามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบสำหรับสกัดสารออกฤทธิ์มูลค่าสูงได้

3. การพัฒนาผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาลสู่วัสดุมูลค่าสูงเพื่อการแพทย์และอาหาร การใช้ผลพลอยได้ที่สำคัญจากอุตสาหกรรมน้ำตาลสู่การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง โดยอนุพันธ์ของเซลลูโลสจากชานอ้อยพัฒนาเป็นส่วนผสมเชิงหน้าที่ในผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุทางการแพทย์

4. เครื่องดื่มสารสกัดเปลือกถั่วเขียวและเบคอนเปลือกกล้วยกรอบ Transforming food for fit and firm การพัฒนาอาหารนอกกรอบเพื่อความฟิตและดูดี โดยพัฒนาสูตรและการผลิตเครื่องดื่มสารสกัดเปลือกถั่วเขียวที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ส่งเสริมสุขภาพสูง และการผลิตเบคอนกรอบจากเปลือกกล้วย อร่อยและได้สุขภาพ

5. From Waste to Fashion ส่วนเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตรสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอ มุ่งเน้นด้าน sustainable products นำผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ การนำเส้นใยอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาทดแทนฝ้ายที่การปลูกส่งผลลบต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแฟชั่น

 

6. กิจกรรมส่งเสริม AI Circular สำหรับนิสิต และบุคลากร จัดทำโครงการแยกและจัดการขยะ เพิ่มมูลค่าให้ขยะ สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร และนิสิตในคณะ