svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ประกาศแล้ว! ผลลงทะเบียน "บัตรคนจน" เปิดวิธีการตรวจสอบผลสมัคร ทำตามได้ง่ายๆ

16 กันยายน 2565
12.8 k

ประกาศผลการลงทะเบียน "บัตรคนจน" รอบแรกแล้ว ล่าสุดลงทะเบียน 12 ล้านราย ตรวจสอบช่องทางและวิธีการตรวจสอบสถานะการสมัคร ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ได้ที่นี่

16 กันยายน 2565 "บัตรคนจน" ประกาศผลการสมัครรอบแรกแล้ววันนี้ โดยการลงทะเบียนรอบใหม่ 2565 ล่าสุด กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา เปิดให้ผู้มีคุณสมบัติลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน ซึ่งจะปิดรับสมัครวันที่ 19 ต.ค.65 โดยตัวเลขผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565  ณ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. มี ประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 12,056,824 ราย ช่องทางในการลงทะเบียน ดังนี้

 • ลงทะเบียน บัตรคนจน ผ่านเว็บไซต์ 8,036,357 ราย
 • ลงทะเบียน บัตรคนจน ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 4,020,467 ราย

 

ลงทะเบียน "บัตรคนจน" ได้ 7 สถานที่หน่วยราชการและธนาคาร รวมทั้งทางเว็บไซต์

สำหรับประชาชนทุกคนที่ลงทะเบียน บัตรคนจน ไปแล้ว ไม่ว่าจะทางเว็บไซต์ หรือที่หน่วยลงทะเบียน สามารถติดตามสถานะการลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ คลิกที่นี่ พร้อมทำตามขั้นตอนดังนี้ 

 • กรอกเลขบัตรประชาชน และ วันเดือนปีเกิด 
   

หากพบข้อมูลว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” ก็ไม่จำเป็นต้องนำแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการลงทะเบียนไปยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียนอีก
 

เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับลงทะเบียน บัตรคนจน

ทั้งนี้ จะมีการประกาศรายผลการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป รวมทั้งหมด 7 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 โดยมีกำหนดรอบดังนี้

 

1. ลงทะเบียน 5–8 กันยายน 2565 

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

2. ลงทะเบียน 9–15 กันยายน 2565

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

3. ลงทะเบียน 16–22 กันยายน 2565 

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

4. ลงทะเบียน 23 – 29 กันยายน 2565 

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

5. ลงทะเบียน 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565 

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

6. ลงทะเบียน 7 - 13 ตุลาคม 2565 

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

7. ลงทะเบียน 14 - 19 ตุลาคม 2565 

 • ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

 

หลังการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง  ถ้าขึ้น "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปโดยจะประกาศผลในช่วงเดือนมกราคม 2566  


ไทม์ไลน์ประกาศผลการสมัครบัตรคนจน

อย่างไรก็ตาม หากพบว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์"  เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง  ให้แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 โดยปัจจุบันต้องติดต่อแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเท่านั้น  หากลงทะเบียนทางออนไลน์ให้ไปแก้ไขที่จุดลงทะเบียนที่ไหนก็ได้ แต่หากลงผ่านทางจุดรับลงทะเบียน ต้องกลับไปจุดเดิมเท่านั้น


สำหรับ คำถามที่พบบ่อย เรื่องคุณสมบัติสามีภรรยา นั้น ประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน  แม้จะอยู่ในครอบครัวเดียวกัน เช่น สามี/ภรรยา ที่เป็นคู่สมรสกัน สามารถลงทะเบียนได้ทั้งสามีและภรรยา หากตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์คุณสมบัติก็มีสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับสิทธิทั้งสามีและภรรยา “ไม่ใช่หนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธิ”

แห่สมัคร บัตรคนจน

สำหรับสถานะ “โสด” ของผู้ลงทะเบียนดูที่การจดทะเบียนสมรสเป็นหลัก หากมีการอยู่กินกันฉันสามีและภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส และไม่มีบุตรหรือบุตรอายุเกิน 18 ปีแล้ว สามีและภรรยาก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ในส่วนผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัว (โสด)

 

ช่องทางที่สะดวกสุดสามารถทำได้ทางเว็บไซต์และหน่วยงานจุดรับลงทะเบียนต่างๆ  ทั้งนี้ประชาชนท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้โทรไปที่02109-2345 จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 

ประกาศแล้ว! ผลลงทะเบียน "บัตรคนจน" เปิดวิธีการตรวจสอบผลสมัคร ทำตามได้ง่ายๆ ที่มา : เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ