svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"บัตรคนจน" วันแรกลงทะเบียน 1.86 ล้านราย เตรียมประกาศผลรอบแรก 16 ก.ย.นี้

06 กันยายน 2565
1.6 k

"บัตรคนจน" หรือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วันแรกลงทะเบียนวันแรกแล้วกว่า 1.86 ล้านราย ก.คลังย้ำเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 19 ต.ค.นี้เท่านั้น พร้อมเตรียมประกาศผลการลงทะเบียน 16 ก.ย.นี้ ตรวจสอบเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนได้ที่นี่

6 กันยายน 2565 “บัตรคนจน” เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างคึกคัก โดย นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่มเปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

ลงทะเบียน "บัตรคนจน" 5ก.ย.-19 ต.ค.65

ความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ปี 2565 ในวันแรก พบว่า.. ณ เวลา 15.00 น. วันที่ 5 ก.ย.65 มีประชาชนลงทะเบียนทั้งสิ้นแล้ว 1,862,622 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 1,613,926 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 248,696 ราย ฃ

 

สำหรับ บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่นี้ ผู้ถือบัตรรายเดิม ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด

 

ภายหลังลงทะเบียนแล้ว ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ คลิกที่นี่ โดยเปิดให้ตรวจสอบทุกวันศุกร์ เริ่มวันที่ 16 ก.ย.นี้ โดยมีไทม์ไลน์ทั้งหมด ดังนี้

 • ผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5-8 ก.ย. 65 ประกาศผล วันที่ 16 ก.ย.65
 • ผู้ลงทะเบียนวันที่ 9-15 ก.ย. 65 ประกาศผล วันที่ 23 ก.ย. 65
 • ผู้ลงทะเบียน 16-22 ก.ย. 65 ประกาศผล วันที่ 30 ก.ย.65
 • ผู้ลงทะเบียน 23-29 ก.ย. 65 ประกาศผล วันที่ 7 ต.ค. 65
 • ผู้ลงทะเบียนวันที่ 30 ก.ย.-6 ต.ค. 65 ประกาศผล วันที่ 14 ต.ค. 65
 • ผู้ลงทะเบียนวันที่ 7 -13 ต.ค. 65 ประกาศผล วันที่ 21 ต.ค. 65 
 • ผู้ลงทะเบียนวันที่ 14-19 ต.ค. 65 ประกาศผล วันที่ 28 ต.ค. 65

ไทม์ไลน์ตรวจสอบผลการสมัครบัตรคนจน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง  : สรุปวิธีลงทะเบียน "บัตรคนจน" เริ่มวันนี้ มีขั้นตอนอย่างไร ทำได้ตามง่ายๆ

การเปิดลงทะเบียน บัตรคนจน รอบใหม่ในครั้งนี้ ประชาชนที่มีคุณสมบัติครบสามารถเดินทางไปจุดรับลงทะเบียนที่มีเปิดกว่า 7,000 จุดทั่วประเทศ แบ่งเป็น 7 สถานที่ในการลงทะเบียน ประกอบด้วย 

 1. สำนักงานคลังจังหวัด  76 จังหวัดทั่วประเทศ 
 2. ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ 
 3. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต 
 4. ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 5. สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 6. สาขาธนาคารออมสิน 
 7. สาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 


ทั้งนี้ กระทรวงคลัง จะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 2565 ภายในเดือนมกราคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้วย 

"บัตรคนจน" วันแรกลงทะเบียน 1.86 ล้านราย เตรียมประกาศผลรอบแรก 16 ก.ย.นี้

 

สำหรับ แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียน บัตรคนจน มีดังนี้ 

1. การลงทะเบียน บัตรคนจน ผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ คลิกที่นี่ โดยดำเนินการ ดังนี้   

 • กรณีคนโสด  กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์  เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้ามาตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อีกครั้งโดยกดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ซึ่งจะทราบผลการลงทะเบียนในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยเริ่มประกาศผลการลงทะเบียนวันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป 

 

 • กรณีผู้ที่มีครอบครัว สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกัน และจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวเพื่อนำ ไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อ ในกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : เช็กเลย! แบบฟอร์มลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ต้องกรอกอะไรบ้าง
 

ประชาชนลงทะเบียน บัตรคนจน

2. กรณีที่ผู้ลงทะเบียนสะดวกลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ผู้ลงทะเบียน จะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน รวมถึงสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมา 

 

3. กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้แบบฟอร์มการลงทะเบียนและหนังสือมอบอำนาจสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของโครงการฯ 

"บัตรคนจน" วันแรกลงทะเบียน 1.86 ล้านราย เตรียมประกาศผลรอบแรก 16 ก.ย.นี้
หลังจากลงทะเบียนตามข้อ 1, 2 และ 3 แล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถ “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ คลิกที่นี่ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป 

 

หากตรวจสอบแล้ว พบว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ในช่วงเดือนมกราคม 2566 โดยกระทรวงการคลังจะแจ้งวันประกาศผลให้ทราบอีกครั้ง


อย่างไรก็ตาม หากผู้ลงทะเบียน พบว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนหรือข้อมูลสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นคนโสดหรือไม่มีครอบครัวสามารถลงทะเบียนใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ โดยกดปุ่ม “เริ่มลงทะเบียน” 

 

ในกรณีผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวสามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มไว้
 

"บัตรคนจน" วันแรกลงทะเบียน 1.86 ล้านราย เตรียมประกาศผลรอบแรก 16 ก.ย.นี้

สำหรับเงื่อนไขต่างๆ กรมบัญชีกลาง ได้ชี้แจง “ลงทะเบียนบัตรคนจน” หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 พร้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั้งหมดรายละเอียดดังนี้..


“บัตรคนจน” หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อยู่แล้วต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่?

 • หากต้องการเข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนใหม่
 • หากลงทะเบียนใหม่ ผ่าน สามารถใช้บัตรเดิมต่อไปได้ จนถึงก่อนวันที่จะเริ่มใช้บัตรประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
   

ผู้ที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนรอบใหม่ไม่ผ่าน

 • ภาครัฐยังคงให้ใช้สิทธิต่อไปได้จนถึงวันสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ยังใช้สิทธิต่อไปได้จนถึงวันสุดท้าย

ผู้ที่ ไม่เคยมีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ

 • ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ สามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นโครงการฯ เป็นต้นไป (ต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์กการ์ดเท่านั้น ก็จะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนได้)

 

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน “บัตรคนจน” ปี 2565 มีดังนี้

 • สัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ
 • พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญ
 • ปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส.  ส.ว.


 
คุณสมบัติ ด้านรายได้ ของผู้ลงทะเบียน

 • รายได้ต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท บุคคล
 • ครอบครัว รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ
 • ทรัพย์สินทางการเงินต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท บุคคล
 • ครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ทั้งนี้ การตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัว หมายถึง การตรวจสอบทั้งของผู้ลงทะเบียนและครอบครัว
   

ไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

 • วงเงินกู้บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • วงเงินกู้รถ ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ต้องไม่มีบัตรเครดิต

 
ชมคลิปขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "บัตรคนจน" 2565 >>