svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

คพ. แจงกากของเสีย ตำบลภาชี หลักฐานโยง รง."เอกอุทัย"

04 มีนาคม 2566
209

ศูนย์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมฯ โดยกรมควบคุมมลพิษ แจง กากของเสีย ที่ก่อมลพิษในคลองชลประทาน ตามข้อร้องเรียนชาวบ้าน อ.ภาชี จ.อยุธยา มีข้อมูลบางส่วนเข้าข่ายเชื่อมโยง “บริษัทเอกอุทัยฯ” จากนี้ต้องเร่งแก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

4 มีนาคม 2566 นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล.) เปิดเผยว่า จากกรณีประชาชนในพื้นที่ ต.ภาชี อ.ภาชี จ.อยุธยา พบกากของเสียลักษณะสีส้ม มีกลิ่นเหม็นฉุน รั่วไหลมาจากโกดังต้องสงสัยในพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองชลประทานสามขวา ซึ่งชาวบ้านที่ใช้น้ำเกรงว่าจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้เกิดการระคายเคือง ผื่นแดง 

โดยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจยึดรถบรรทุกกากของเสียขณะกำลังขนย้ายกากของเสียออกจากโกดังดังกล่าว โดยรถบรรทุกมีชื่อผู้ได้รับอนุญาต คือ บริษัท เอกอุทัย จำกัด รวมทั้งพบข้อมูลพร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงไปยังบริษัทดังกล่าว

จากการที่ ศปก.พล. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พบว่า ภายในโกดังมีการกักเก็บของเสียที่เข้าข่ายเป็นของเสียอันตรายและของเสียเคมีวัตถุถูกจัดเก็บในภาชนะบรรจุจำนวนมาก บางส่วนถูกขนย้ายออกไปแล้ว มีการลักลอบฝังกลบของเสียภายนอกโกดัง มีของเสียลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองรั่วไหลออกนอกโกดัง มีค่าความเป็นกรดสูงมาก

นายพิทยา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ศปก.พล.ได้เคยตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากโรงงานรับกำจัดกากของเสียของบริษัท เอกอุทัย จำกัด พบว่า บางแห่งมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย โดยบริษัท เอกอุทัย จำกัด มีอยู่ 3 แห่ง (สาขากลางดง) จังหวัดนครราชสีมา คือ บริษัท เอกอุทัย จำกัด (สาขาศรีเทพ) จังหวัดเพชรบูรณ์ และบริษัท เอกอุทัย จำกัด (สาขาอุทัย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

"ปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสีย เป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยศปก.พล. จะติดตามการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สืบหาตัวผู้กระทำความผิดกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียที่ตำบลภาชี มาลงโทษตามกฎหมาย" นายพิทยา กล่าว