svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

เปิดเงินเดือน "ผู้กองไบร์ท" รับราชการมา 7 ปี ก่อนยื่นหนังสือลาออกไปดูแลพ่อ

"ผู้กองไบร์ท" ยื่นขอลาออกจากราชการ ปมครอบครัวเอี่ยวเว็บพนัน "มาเก๊า888" ด้าน ต้นสังกัดยืนยันหนังสือลาออกจริง เตรียมเสนอผู้บังคับบัญชาเซ็นอนุมัติ พบพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง หนังสือลาออกระบุ รับราชการมาตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ปัจจุบันได้รับเงินเดือน 23,700 บาท

ภายหลังที่ ร.ต.อ.คุณากร ขจรบุญถาวร หรือ ผู้กองไบร์ท รองสารวัตรฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.2 เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นั้น ล่าสุด ร.ต.อ.คุณากร ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ตามระเบียบของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นที่เรียบร้อยไปก่อนหน้าจะเข้าให้ปากคำครั้งนี้

โดยหนังสือดังกล่าว ได้ยื่นตามลำดับชั้น ผ่านทาง ว่าที่ พ.ต.ต.หญิงกานต์พิชชา แก้วผัด สารวัตรฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ ถึง พ.ต.อ.หญิง รุ่งทิพย์ เข็มทอง ผู้กำกับการฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ใจความว่า

ข้าพเจ้า ร.ต.อ.คุณากร ขจรบุญถาวร ตำแหน่ง รองสารวัตร ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิบก.ตม.2 ได้เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ปัจจุบันได้รับเงินเดือน 23,700 บาท มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ กรณียื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน

เนื่องจากไปดูแลบิดาที่ชราภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงชื่อ ร.ต.อ. คุณากร ขจรบุญถาวร รองสารวัตรฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ

เปิดเงินเดือน \"ผู้กองไบร์ท\" รับราชการมา 7 ปี ก่อนยื่นหนังสือลาออกไปดูแลพ่อ

ด้าน พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการ ซึ่งตามขั้นตอนนายตำรวจระดับรองสารวัตร สามารถยื่นหนังสือลาออกได้กับผู้กำกับการหัวหน้าสถานีได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องยื่นหนังผู้บังคับการหรือผู้บัญชาการ เนื่องจากไม่มีอำนาจในการเซ็นอนุมัติ แต่หนังสือจะต้องมีการรายงานขึ้นมาตามลำดับชั้น

ขณะนี้ตนเองยังไม่เห็นหนังสือดังกล่าว แต่ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับผู้กองไบร์ท เป็นการส่วนตัว ซึ่งผู้กองไบร์ท ได้บอกว่า อยากจะลาออกจากราชการเพื่อไปต่อสู้คดี ไม่อยากให้องค์กรหรือผู้บังคับบัญชาเสียหายไปด้วย

เปิดเงินเดือน \"ผู้กองไบร์ท\" รับราชการมา 7 ปี ก่อนยื่นหนังสือลาออกไปดูแลพ่อ

ด้าน ว่าที่ พ.ต.ต.หญิงกานต์พิชชา แก้วผัด ยืนยันว่า หนังสือลาออกของผู้กองไบร์ท ที่มีการเผยแพร่กันในโซเชียลมีเดีย เป็นหนังสือทางราชการจริงที่ผู้กองไบร์ท มีความประสงค์ยื่นเจตจำนงตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ในวันที่เข้ารายงานตัวหลังกลับจากต่างประเทศมายังตนเพื่อพิจารณาในฐานะหัวหน้างาน จากนั้นขั้นตอนตนเองก็จะเสนอยื่นเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชา ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนธุรการ ซึ่งหากอนุมัติก็จะมีผลทันทีในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้