svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

"บิ๊กเด่น" เซ็นตั้งจเรตำรวจ สอบปมพาดพิง 3 นายพลเพื่อน "บิ๊กโจ๊ก" เอื้อทุนจีน

09 ธันวาคม 2565
905

ไม่รอด! ผบ.ตร. เซ็นตั้งจเรตำรวจสอบปม "ชูวิทย์" แฉข้อมูลพาดพิง 3 นายพลตำรวจเพื่อนร่วมรุ่น “บิ๊กโจ๊ก” ออกวีซ่าเอื้อทุนจีน ขีดเส้นรายงานผล 15 วัน

9 ธันวาคม 2565 ความคืบหน้ากรณี นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง แฉกลวิธีขออยู่เมืองไทยระยะยาวของกลุ่มทุนจีนสีเทา มีขบวนการจ่ายเงินให้กับ ตำรวจ สตม. พัวพันไปถึงนายตำรวจยศ พล.ต.ต.  3 คน ซึ่ง 2 ใน 3 คน เป็นเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 47 กับ “บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

"บิ๊กเด่น" เซ็นตั้งจเรตำรวจ สอบปมพาดพิง 3 นายพลเพื่อน "บิ๊กโจ๊ก" เอื้อทุนจีน

 

ล่าสุด มีรายงานว่า พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 581/2565 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ใจความว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์และสื่อออนไลน์หลายช่องทาง เช่น Matichon Online Thairath Online Nation Online รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 65 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้แถลงข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (Visa) ของข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในห้วงปี พ.ศ. 2563 - 2564 ว่ามีลักษณะที่อาจเป็นการเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกต่อบุคคลบางกลุ่มหรือไม่นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565  

 

"บิ๊กเด่น" เซ็นตั้งจเรตำรวจ สอบปมพาดพิง 3 นายพลเพื่อน "บิ๊กโจ๊ก" เอื้อทุนจีน

 

"บิ๊กเด่น" เซ็นตั้งจเรตำรวจ สอบปมพาดพิง 3 นายพลเพื่อน "บิ๊กโจ๊ก" เอื้อทุนจีน
 

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1.พลตำรวจโทวีระ จิรวีระ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) เป็น ประธานกรรมการ

2.พลตำรวจตรีภรศักดิ์ นวนหนู รองจเรตำรวจ (สบ 7) เป็น กรรมการ

3.พลตำรวจตรีเจนกมล คำนวล ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ

4.พันตำรวจเอกโอภาส ทั่งทอง รองผู้บังคับการกองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ

5.พันตำรวจเอกสุกรี สินเย็น ผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ

6.พันตำรวจโทไพโรจน์ เรืองทิพย์ รองผู้กำกับการ ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ 

7.พันตำรวจโทพงษ์ศักดิ์ เจียมศิริ สารวัตรฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการและเลขานุการ

8.พันตำรวจตรีหญิง นัฐชกร กองแก้ว สารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ 9.ร้อยตำรวจเอกหญิง ปวีณา ฟุ้งตระกูล รองสารวัตร ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการ

10.ร้อยตำรวจเอกภัทรชนน เพชรแอน รองสารวัตรฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้มีหน้าที่และอำนาจในการรวบรวมข้อมูลและพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและ พิจารณามีความเห็นว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดเกี่ยวข้องและมีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งของทางราชการ หรือไม่ อย่างไร เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แล้วรายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน 

 

พลตำรวจโทวีระ จิรวีระ รองจเรตำรวจแห่งชาติ