svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ทำใจลำบาก ผู้ใช้รถเติมก๊าซ NGV จ่อควักกระเป๋าเพิ่มกก.ละ 1 บาท ดีเดย์ 16 ก.ย.นี้

08 กันยายน 2565

กบง.เคาะแพ็กเกจมาตรการบรรเทาผลกระทบพลังงาน ขอผู้ค้าตรึงค่าการตลาดดีเซล และตรึงราคาก๊าซหุงต้มต่อ หลังยอมให้ปรับราคาก๊าซ NGV ขึ้นกิโลกรัมละ 1 บาท เผยเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขัน กำหนดเริ่มราคาใหม่ มีผล 16 ก.ย. นี้

การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีมติเห็นชอบการขยายมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565 โดยให้คงสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ร้อยละ 5 (บี5) และขอความร่วมผู้ค้าน้ำมันคงค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร

ผู้ใช้รถเติมก๊าซ NGV จ่อควักกระเป๋าเพิ่มกก.ละ 1 บาท ดีเดย์ 16 ก.ย.นี้

ทั้งนี้ ทางกระทรวงพลังงาน จะติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันอย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันปาล์ม ให้นำเสนอ กบง. พิจารณาต่อไป

 

นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบให้ ตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม (LPG) ในเดือนตุลาคม ที่ราคา 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม 1 เดือน (1-31 ตุลาคม 2565) และมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน จัดทำแนวทางการช่วยเหลือ มุ่งเป้า LPG ภาคครัวเรือน เพื่อลดผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชน

 

นายสุพัฒนพงษ์ ชี้แจงว่า ในส่วนของสถานการณ์ราคา NGV ว่า ที่ผ่านมา กบง. ได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงมาโดยตลอด ส่งผลให้ปัจจุบัน ปตท. มีภาระการช่วยเหลือราคา NGV (ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 15 กันยายน 2565) รวม 6,757 ล้านบาท 

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

จากสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 ถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ต้นทุนราคา NGV ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ มีแนวโน้มว่าต้นทุนราคาก๊าซ NGV ในช่วงปลายปี 2565 อาจปรับตัวสูงขึ้นอยู่ในช่วง 29 ถึง 34 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ภาครัฐยังคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถยนต์ทั่วไปอยู่ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการในธุรกิจ NGV

 

“แม้ต้นทุนจริงจะขยับไปสูง แต่กบง.ให้ปรับราคาขึ้นเพียง 1 บาทต่อก.ก. และยังให้คงมาตรการช่วยเหลือกลุ่มรถแท๊กซี่ในโครงการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกันของ ปตท. โดยให้สามารถซื้อเอ็นจีวีได้ในราคาเดิมที่ 13.62 บาทต่อกก. เป็นเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่ 16 ก.ย.-15 ธ.ค.2565”

ผู้ใช้รถเติมก๊าซ NGV จ่อควักกระเป๋าเพิ่มกก.ละ 1 บาท ดีเดย์ 16 ก.ย.นี้

ดังนั้น เพื่อลดการบิดเบือนราคาพลังงานและให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงต้นทุนราคาพลังงานที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูง กบง. จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกก๊าซ NGV สำหรับรถยนต์ทั่วไปเพียง 1 บาทต่อกิโลกรัม จาก 15.59 บาทต่อกิโลกรัมเป็น 16.59 บาทต่อกิโลกรัม โดยมอบหมายให้กระทรวงพลังงานขอความร่วมมือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

ขณะเดียวกัน ให้ทางสนพ. ติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญให้นำเสนอ กบง. เพื่อพิจารณาการกำหนดราคา NGV ที่เหมาะสมในระยะต่อไป และให้คงมาตรการช่วยเหลือกลุ่มรถแท๊กซี่ในโครงการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกันของ ปตท. โดยให้สามารถซื้อก๊าซ NGV ได้ในราคาเดิมที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

ผู้ใช้รถเติมก๊าซ NGV จ่อควักกระเป๋าเพิ่มกก.ละ 1 บาท ดีเดย์ 16 ก.ย.นี้

“กบง.ยังมีมติเห็นชอบทบทวนประมาณการงบประมาณตามแนวทางการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดก.ย.-ธ.ค.2565 ที่ปรับขึ้น 68.66 สตางค์ต่อหน่วยของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ) เป็นเวลา 4 เดือน(ก.ย.-ธ.ค.)ที่เดิมคาดการณ์ไว้ที่ 8,000 ล้านบาท แต่จากรายงานของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายที่มีจำนวนผู้ใช้ไฟใหม่เพิ่มขึ้นทำให้งบประมาณส่วนนี้ปรับไปเป็นราว 9,000 ล้านบาท ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาวันที่ 13 ก.ย.นี้” นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว