background-defaultbackground-default
"นิพนธ์" โว 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาล ทุ่ม 5.2 แสนล้าน อุ้มเกษตรกรกว่า 35 ล้านคน

"นิพนธ์" เผย 3 ปีที่ผ่านรัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า 520,000 ล้านบาท จากการประกันรายได้ ลดต้นทุนการผลิต เยียวยา ดูแลราคาไม้ผล โว กว่า 35 ล้านคนได้ประโยชน์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 กรกฎาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.มท.) เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดสินค้าเกษตร ประจำปี 2565 วานนี้(30 ก.ค.) โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นายกอบจ.) สงขลา นายสมยศ พลายด้วง ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ สงขลา นายนิพัทธ์ อุดมอักษร เลขานุการนายกอบจ.สงขลา คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา ห้วหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเปิด  ณ ตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ตลาดโคกไร่) ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังกวัดสงขลา

"นิพนธ์" โว 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาล ทุ่ม 5.2 แสนล้าน อุ้มเกษตรกรกว่า 35 ล้านคน

 

นายนิพนธ์  กล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกอบอาชีพเกษตร ซึ่งมีกว่า 10 ล้านครัวเรือน ครอบคลุมประชากรกว่า 35 ล้านคน ถึงแม้ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของสินค้าทางการเกษตรจะน้อยกว่าภาคอุตสาหกรรม แต่ก็ถือเป็นรายได้หลักของพี่น้องประชาชน ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการจ่ายส่วนต่างของราคาพืชเกษตร 5 ชนิดได้แก่

ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา  และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามนโยบายประกันรายได้ รวมทั้ง การชดเชยต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร การจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกร การดูแลราคาไม้ผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 520,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเกษตรกรทุกกลุ่มอย่างแท้จริง และเป็นเงื่อนไขสำคัญของการร่วมรัฐบาลที่พรรคประชาธิปัตย์ ได้ตั้งใจที่จะมารับผิดชอบทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ จัดทำนโยบายประกันรายได้ดังกล่าว

"นิพนธ์" โว 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาล ทุ่ม 5.2 แสนล้าน อุ้มเกษตรกรกว่า 35 ล้านคน

 

โดยการจัดงานในวันนี้ต้องขอขอบคุณอบจ.สงขลา ที่ได้เปิดพื้นที่ในการให้เกษตรกรได้นำพืชผลทางการเกษตรมาจำหน่าย รวมทั้งได้เปิดเวทีในการนำนวัตกรรมทางการเกษตรมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็งและต่อยอดการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ที่มั่นคงได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้จัดทำโครงการตลาดนัดสินค้าเกษตร ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิต เกษตรกร กลุ่มองค์กรด้านการเกษตรและเครือข่ายการเกษตรในจังหวัดสงขลา กลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอป และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ได้มีพื้นที่ในการจัดการแสดงและจำหน่ายสินค้า และบริการด้านการเกษตร การนำเสนอและให้ความรู้ในด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการเกษตร รวมถึงให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลา และผู้ที่สนใจ ได้เลือกซื้อสินค้าการเกษตร สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ

 

"นิพนธ์" โว 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาล ทุ่ม 5.2 แสนล้าน อุ้มเกษตรกรกว่า 35 ล้านคน

"นิพนธ์" โว 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาล ทุ่ม 5.2 แสนล้าน อุ้มเกษตรกรกว่า 35 ล้านคน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด