svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

"หมอยง" เปิดรับอาสาสมัครฉีดวัคซีน mRNA เข็ม 4 ครึ่งโดส ตรวจสอบเงื่อนไขที่นี่

20 กรกฎาคม 2565
1.3 k

เปิดเงื่อนไข "หมอยง" รับอาสาสมัครฉีดวัคซีน mRNA เข็ม 4 ครึ่งโดส ตามโครงการวิจัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20 กรกฎาคม 2565 การแพร่ระบาดของโควิด-19 “โอมิครอน สายพันธุ์ย่อย BA.5 ครองการแพร่สูงสุดในปัจจุบัน แพทย์ได้ออกมาสนับสนุนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ล่าสุด ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือ “หมอยง” หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan” แจ้งข่าวรับสมัครอาสาสมัครฉีดวัคซีนเข็ม 4 เพื่อการศึกษาระดับภูมิต้านทานหลังให้วัคซีน มีรายละเอียดดังนี้..

 

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ระดับภูมิต้านทานจะลดลงตามกาลเวลาที่ผ่านไป ในช่วงการระบาดอย่างมาก จึงจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นยกระดับภูมิต้านทาน เพื่อทำให้เมื่อติดเชื้อแล้วความรุนแรงของโรคจะลดลง

 

"หมอยง" เปิดรับอาสาสมัครฉีดวัคซีน mRNA เข็ม 4 ครึ่งโดส ตรวจสอบเงื่อนไขที่นี่
 

 

การให้วัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 4  วัคซีนเอ็มอาร์เอ็นเอ (วัคซีนไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา ขนาดครึ่งโดส) หลังการฉีดวัคซีนมาแล้ว 3 เข็มด้วยสูตรต่างๆดังนี้ 

 

 • Sinovac + Sinovac + AstraZeneca
 • Sinovac + Sinovac + Pfizer
 • Sinovac + Sinovac + Moderna
 • Sinovac + AstraZeneca + AstraZeneca
 • Sinovac + AstraZeneca + Pfizer
 • Sinovac + AstraZeneca + Moderna
 • AstraZeneca + AstraZeneca + AstraZeneca

 

"หมอยง" เปิดรับอาสาสมัครฉีดวัคซีน mRNA เข็ม 4 ครึ่งโดส ตรวจสอบเงื่อนไขที่นี่

 

เพื่อจะได้ทราบถึงระดับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น ว่ามีการแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด จะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการให้วัคซีนต่างชนิดกัน และเปรียบเทียบหลังเข็ม 4 กับข้อมูลที่มีอยู่เดิมแล้วในการให้หลังเข็ม 3  ว่าระดับภูมิต้านทานแตกต่างกันมากน้อยเพียงไร 
 

โดยจะขอตรวจภูมิต้านทานก่อนรับวัคซีน และหลังการฉีดวัคซีน 1 เดือน อีก 1 ครั้ง เพื่อดูการตอบสนองของภูมิต้านทานต่อโควิด-19  โครงการวิจัยนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมทางการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

"หมอยง" เปิดรับอาสาสมัครฉีดวัคซีน mRNA เข็ม 4 ครึ่งโดส ตรวจสอบเงื่อนไขที่นี่

ผู้ที่สนใจจะมารับการฉีดวัคซีน เอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ไฟเซอร์ หรือ ครึ่งโดสโมเดอร์นา เข็มที่ 4 มีคุณสมบัติดังนี้

 • ได้รับวัคซีนมาแล้ว 3 เข็ม ตามสูตรที่แสดงมาข้างบน 
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
 • ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
 • ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
 • ยินดีให้ตรวจเลือดวัดภูมิต้านทานก่อนการฉีดวัคซีนครั้งที่ 1 และ และหลังการฉีดวัคซีน 1 เดือน อีก 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง 
 • ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 4 )

 

สำหรับ ผู้สนใจสามารถกรอกกูเกิลฟอร์ม คลิกที่นี่

 

"หมอยง" เปิดรับอาสาสมัครฉีดวัคซีน mRNA เข็ม 4 ครึ่งโดส ตรวจสอบเงื่อนไขที่นี่