รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกาศข่าวดี เปิดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่สนใจจองฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" เข็ม 2-4 ฟรี 1,000 คน ติดตามอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ ก่อนใคร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประกาศข่าวดี สำหรับผู้ที่รักวัคซีน โดยเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน โมเดอร์นา mRNA เข็ม 2, 3, 4 ฟรี จำนวน 1,000 คน เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยเตรียมเปิดระบบผ่านระบบออนไลน์ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดตามภาพด้านล่างได้ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. และปิดลงทะเบียนในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.

เช็กเลย ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 2- 4 ฟรี จำนวน 1,000 คน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ผู้ที่มีอายุ 18 ขึ้นไป 
  • ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 1 ระยะเวลา 1-2 เดือนขึ้นไป
  • ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3ห่างจากเข็มที่ 2  ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป
  • ฉีดวัคซีนเข็มที่  4 ห่างจากเข็มที่ 3 ระยะเวลา 4 เดือนขึ้นไป
  • กรณีกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนขอสงวนสิทธิ์ในการตัดข้อมูลออกจากระบบการลงทะเบียน
  • ท่านยินยอมให้โรงพยาบาลฯ เก็บ รวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับวัคซีนและหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ถือเป็นการละเมิดแต่อย่างใด 

ช่องทางลงทะเบียน 

หมายเหตุ : 

  • กรณีคิวเต็มก่อนขอปิดรับก่อนเวลาที่กำหนด
  • โปรดตรวจสอบวันนัดผ่านระบบหมอพร้อม ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป


วัน เวลา และสถานที่ให้บริการ

  • ฉีดวัคซีนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ชั้น 3  อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
ขอขอบคุณที่มา : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เช็กเลย ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็ม 2- 4 ฟรี จำนวน 1,000 คน