เครือข่ายองค์กรที่ทำงานกับผู้ใช้ยาเสพติด ยื่นสภาฯ เสนอร่างพ.ร.บ.บำบัดฟื้นฟู คุ้มครองดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด ภาคประชาชน “สมชาย” ชี้ กฎหมายยาเสพติดยังไม่สอดคล้องระดับสากล ที่ยึดหลัก ผู้เสพคือ ผู้ป่วย ไม่ใช่อาชญากร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

24 มิถุนายน 2565 นายแพทย์ สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร รับมอบหนังสือจากเครือข่ายองค์กรที่ทำงานกับผู้ใช้ยาเสพติดและนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน นำโดยนายสมชาย หอมลออ นักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในฐานะหัวหน้าทีมผู้จัดทำร่างกฎหมาย เพื่อยื่น หนังสือริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติบำบัดฟื้นฟูคุ้มครองดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยาเสพติด(ภาคประชาชน)

สมชาย ยื่นสภาฯ เสนอร่างกม.บำบัดฟื้นฟูฯผู้ใช้ยาเสพติด ชี้ ที่ใช้อยู่ไม่สากล

นายสมชาย กล่าวว่า ตามที่ได้มีการใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 แต่สาระ หลายอย่างยังไม่สอดคล้องกับทิศทางการแก้ปัญหายาเสพติดระดับสากล เพราะในประมวลกฎหมายยาเสพติดยังคงกำหนดโทษทางอาญาในกรณีเสพหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ ทำให้มีประวัติอาชญากรรมเท่ากับผลักให้ผู้เสพไปเป็นพวกของผู้ค้ายาเสพติด และไม่สามารถไปทำงานอื่นได้

 

ดังนั้นร่างกฎหมายที่เสนอนี้จะยึดหลักการสิทธิมนุษยชน ผู้เสพคือผู้ป่วย ไม่ใช่อาชญากร โดยเสนอยกเลิกโทษทางอาญาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนองค์กร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการบำบัด ฟื้นฟู คุ้มครองดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ยาเสพติด

ด้านนายแพทย์สุกิจ กล่าวว่า หนังสือริเริ่มเสนอร่างดังกล่าว จะเข้าสู่การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย และหากเป็นไปตามสิทธิที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ก็จะแจ้งกลับไปยังเครือข่ายองค์กร เพื่อที่จะให้เริ่มรวบรวมรายชื่อต่อไป

สมชาย ยื่นสภาฯ เสนอร่างกม.บำบัดฟื้นฟูฯผู้ใช้ยาเสพติด ชี้ ที่ใช้อยู่ไม่สากล