"ศาลยุติธรรม"ร่วมกับ"วุฒิสภา"แลกเปลี่ยนขอข้อมูลทางวิชาการ จากการอภิปราย-เจตนารมณ์การออกกฎหมายของสภาฯ ให้ผู้พิพากษา-ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ใช้วินิจฉัยตีความวางบรรทัดฐาน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 มิถุนายน 2565 นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และ น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่องความร่วมมือ แลกเปลี่ยน สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ และพัฒนาบุคลาการทางวิชาการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก

 

ศาลยุติธรรมจับมือสนง.วุฒิสภาแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎหมาย
 

นายจีระพัฒน์ กล่าวว่า การลงนามวันนี้ (22มิ.ย.) เป็นการนำจุดแข็งทั้งสองหน่วยงานมาสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งศาลยุติธรรมเป็นฝ่ายบังคับใช้กฎหมายในส่วนของตุลาการ ส่วนสำนักงานเลขาวุฒิสภา มีข้อมูลเกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมาย

 

ศาลยุติธรรมจับมือสนง.วุฒิสภาแลกเปลี่ยนข้อมูลกฎหมาย

 

 

โดยในส่วนของศาลยุติธรรมจะนำเจตนารมย์ของการบัญญัติกฎหมาย ที่ได้มีการอภิปรายกันในสภา มาใช้เป็นข้อมูลในการวินิจฉัยตีความกฎหมาย วางบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อผู้พิพากษา ในการวินิจฉัยคดีที่จำเป็นต้องรู้เจตนารมย์ในการออกกฎหมาย ร่วมไปถึงในการใช้เป็นข้อมูลในประชุมใหญ่ของผู้พิพากษาศาลฎีกาด้วย เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน