ครั้งแรกของกรุงเทพมหานคร ยุค ผู้ว่าฯชัชชาติ และสภากทม.ยุคใหม่ เปิดงบประมาณปี 66 จำนวน 7.9 หมื่นล้าน ให้ประชาชนดูทุกบาทใช้ทำอะไรบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 มิถุนายน 2565 กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ซึ่งนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะนำเข้าสู่วาระการประชุมสภากรุงเทพมหานครในวันพุธที่ 6 ก.ค.นี้ จำแนกตามประเภทงบ(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ) ดังนี้

 

 • งบบุคคลากร 17,568,399,310
 • งบดำเนินการ 17,701,722,793
 • งบลงทุน 10,383,088,891
 • งบเงินอุดหนุน 5,272,268,680
 • งบรายจ่ายอื่น 13,703,787,726
 • งบกลาง 14,370,732,600
 • รวมทั้งสิ้น 79,000,000,000

หน่วย:ล้านบาท

 

กทม.ยุค ชัชชาติ เปิดงบฯปี 66 จำนวน 7.9 หมื่นล้าน ให้ปชช.ดูทุกบาทใช้ทำอะไรบ้าง

โดยจำแนกตามกลุ่มค่าใช้จ่าย

งบบุคคลากร 28,648,918 (36.27%)

 • งบบุคลากร 17,568.399
 • งบจ่ายอื่น 60.000
 • งบกลาง 7,506.292
 • งบดำเนินงาน 3,514.226

งบดำเนินงาน 14,187.496 (17.96%)

 • รายการ/โครงการผูกพัน 47.844

งบลงทุน 13,294.120 (16.83%)

 • งบลงทุน 1,632.980 (2.07%)
 • งบบูรณาการ 5.00
 • รายการ/โครงการผูกพัน 8,745.109
 • งบกลาง 2,911.031

งบเงินอุดหนุน 5,272.269 (6.67%)

 • งบอุดหนุน 1,694.101(2.14%)
 • ม.นวมินทราธิราช 2,954.014
 • รายการ/โครงการผูกพัน 624.154

งบรายจ่ายอื่น 13,643.788 (17.27%)

 • งบรายจ่ายอื่น 3,767.540 (4.77%)
 • งบบูรณาการ 37.438
 • รายการ/โครงการผูกพัน 4,710.006
 • ชดใช้เงินยืมสะสม 5,128.804

งบกลาง 3,953.409(5%)

รวมทั้งสิ้น 79,000.000 (100%)

หน่วย:ล้านบาท

กทม.ยุค ชัชชาติ เปิดงบฯปี 66 จำนวน 7.9 หมื่นล้าน ให้ปชช.ดูทุกบาทใช้ทำอะไรบ้าง

จำแนกตามด้านการบริหาร ดังนี้

     1.ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร รวม 16,282,558,975 (20.61%)

     2.ด้านความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวม 166,344,060 (0.21%)

     3.ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์ รวม 193,950,730 (0.25%)

     4.ด้านเมืองและการพัฒนาเมือง รวม 11,071,821,478 (14.01%)

     5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 11,089,916,081 (14.04%)

     6.ด้านสาธารณสุข รวม 2,417,101,300 (3.06%)

     7.ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนเมือง รวม 944,307,300 (1.20%)

     8.ด้านการศึกษา รวม 644,109,576 (0.81%)

     ภารกิจการจัดการบริการของ 50 สำนักงานเขต รวม 18,865,144,100 (23.88%)

     งบกลาง 14,370,732,600 (18.19%)

     มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2,954,013,800 (3.74%)

รวมทั้งสิ้น 79,000.000 (100%)

หน่วย:ล้านบาท

ทั้งนี้สภากรุงเทพมหานคร จะเปิดพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ในวันที่ 6 ก.ค. นี้ โดยจะมีการถ่ายทอดสด คาดว่าจะใช้ระยะเวลาอภิปราย 2 วัน หลังจากนั้นคณะอนุกรรมการจะใช้ระยะเวลาพิจารณา 45 วัน  ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือนส.ค. เพื่อให้หน่วยงานได้ใช้จ่ายก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่ในเดือนต.ค.นี้ (คลิกอ่านรายละเอียด)

กทม.ยุค ชัชชาติ เปิดงบฯปี 66 จำนวน 7.9 หมื่นล้าน ให้ปชช.ดูทุกบาทใช้ทำอะไรบ้าง