พรรคสร้างอนาคตไทยแถลงความเห็นของพรรค กรณี"ร่างพ.ร.บ.ปฏิรูปตำรวจแห่งชาติ" ที่ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 1 ไปเมื่อ ก.พ. 64 นำโดยนายวิเชียร ชวลิต รองหัวหน้าพรรค ชี้ไม่ตอบโจทย์ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม แนะปรับโครงสร้างองค์กรตั้งเป็นกระทรวง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

เป็นร่างกฎหมายฉบับสำคัญที่ทุกฝ่ายกำลังเฝ้าจับตามอง เมื่อสภาผ่านความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ปฏิรูปตำรวจแห่งชาติ  172 มาตราไปในวาระแรก โดยนายวิเชียร ชวลิต  รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย เปิดแถลงข่าวว่า  การพิจารณาร่างปฏิรูปตำรวจแห่งชาติ 172 มาตรา หลังจากปรับแก้ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาไป 1 ปีเศษ

 

ซัด"ร่างพ.ร.บ.ตำรวจ"ไม่ตอบโจทย์ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแนะตั้งกระทรวง

 

เรื่องแรก ในร่างพระราชบัญญัติมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่ดูนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานตำรวจ  มีความเห็นว่าหน้าที่กรรมการชุดนี้ควรเป็นนโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อย แต่ตำรวจไม่ได้อยู่กระทรวงมหาดไทย บอร์ดกรรมการชุดนี้ควรทำหน้าที่บริหาร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบ

 

ซัด"ร่างพ.ร.บ.ตำรวจ"ไม่ตอบโจทย์ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแนะตั้งกระทรวง

 

ประเด็นปัญหาสำคัญเร่งด่วน กลับยังไม่ได้รับการบูรณาการเพื่อสร้างความไว้วางใจให้แก่ประชาชน  คือ 1. ไม่มีความชัดเจนเรื่องการปฎิรูปกระบวนการยุติธรรม เช่นความน่าเชื่อถือในกระบวนการสืบสวนสอบสวน ซึ่งสังคมยังคงตั้งข้อสงสัยในเรื่องการถูกแทรกแซง การมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องผลประโยชน์ การเลือกปฏิบัติ การถ่วงดุลอำนาจ 2. การแต่งตั้ง โยกย้าย และเลื่อนตำแหน่งที่ไม่เป็นไปตามหลักคุณธรรม

 

ซัด"ร่างพ.ร.บ.ตำรวจ"ไม่ตอบโจทย์ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแนะตั้งกระทรวง

 

“ผมมีข้อเสนอว่า ควรยกสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นเป็นกระทรวง จะทำให้เกิดการแบ่งงานเฉพาะด้านขึ้น โดยในแต่ละกรมจะมีความเป็นอิสระและถ่วงดุลกันได้ดีกว่า ที่สำคัญเป็นการกระจายอำนาจ ไม่รวมศูนย์อยู่ที่ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพียงคนเดียว ซึ่งเป็นการป้องกันการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ทำให้ตำรวจสามารถทำงานตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งผมมองว่าปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีบุคลากรมากกว่าหลายกระทรวง อีกทั้งตำแหน่งต่างๆ ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าอธิบดีในแต่ละกระทรวง การผลักดันให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นเป็นกระทรวงเป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า” นายวิเชียร กล่าว

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด