svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

“ดร.ยุ้ย” รับหน้าที่ Chief Strategist ทีม "ดร.ชัชชาติ" ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

“ดร.เกษรา” ย้ำยังอยู่ในทีมการทำงานของ "ดร.ชัชชาติ" ในการบริหาร กทม. รับเป็นที่ปรึกษายุทธศาสตร์ ผลักดันกว่า 200 นโยบาย สู่เป้าหมายการทำงานที่เป็นรูปธรรม ควบคู่กับการบริหารงบประมาณ กทม. ยึดประโยชน์ประชาชน เน้นการบริหารที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ หรือ ดร.ยุ้ย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ในฐานะทีมนโยบายของ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการที่ ดร.ชัชชาติได้ให้สัมภาษณ์ถึงแผนงานในการเข้าร่วมทีมคณะทำงาน เพื่อการบริหารงานกรุงเทพมหานคร(กทม.) ซึ่งขณะนี้โครงสร้างการบริหารงานได้มีการวางแนวทางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการเปิดตัวผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานต่าง ๆ อีกครั้ง หลังจากผ่านการรับรองคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) อย่างเป็นทางการ ซึ่งตนอยู่ในทีมที่ปรึกษายุทธศาสตร์ หรือ Chief Strategist ที่จะทำหน้าที่ผลักดันทุกนโยบายที่ได้ให้กับประชาชนกว่า 200 นโยบายออกมาให้เป็นผลสำเร็จ และการดูแลทางด้านงบประมาณ โดยเน้นการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายของกรุงเทพฯ ที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของการบริหารจัดการเพื่อประชาชนในทุกมิติ

“ดร.ยุ้ย” รับหน้าที่ Chief Strategist ทีม \"ดร.ชัชชาติ\" ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

“ในเส้นทางของการทำหน้าที่เป็น Chief Strategist ถือเป็นบทบาทที่ต้องทำงานระยะต่อไป ซึ่งได้มีการหารือกับ ดร.ชัชชาติ และได้วางแนวทางร่วมกันไว้แล้ว สิ่งที่เราต้องเดินไป คือการผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้นได้ และนำไปปฏิบัติเพื่อให้เห็นผล เพราะมีหลายนโยบายที่กรุงเทพยังไม่เคยทำ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว”