เกาะติดสถานการณ์ฝีดาษลิง โดย กรมควบคุมโรค เปิดนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน โรคฝีดาษวานร หรือ "ฝีดาษลิง" (Patient Under Investigation) สำหรับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 3 ข้อสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ความคืบหน้าล่าสุด โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดนิยามผู้ป่วย ที่เข้าเกณฑ์สอบสวน "โรคฝีดาษวานร" หรือ "ฝีดาษลิง" (Patient Under Investigation) สำหรับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กรมควบคุมโรค เปิดนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน "โรคฝีดาษลิง" 3 ข้อ

1. มีไข้ตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียส หรือประวัติมีไข้ร่วมกับมีอาการหนึ่งอาการ ได้แก่ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง และต่อมน้ำเหลืองโต 

2. มีผื่นกระจายตามลำตัว มีลักษณะเป็นตุ่มนูน ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง หรือตุ่มตกสะเก็ด

3. เดินทางมาจากหรืออาศัยอยู่ใน ประเทศที่มีการรายงานการระบาดของโรคฝีดาษลิงในประเทศภายใน 21 วัน 

 

ขณะเดียวกัน กรมควบคุมโรค ยังได้รายงานสถานการณ์โรคฝีดาษวานร ประจำวันที่ 25 พ.ค.2565 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 22 ประเทศ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ เพศชาย อายุ 20-59 ปี 

โดยประเทศที่มีการระบาดของโรคฝีดาษวานรในประเทศ ได้แก่ ประเทศในกลุ่มแอฟริกากลางและตะวันตก รวมทั้งประเทศนอกทวีปแอฟริกา ได้แก่ สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรสเปน และโปรตุเกส ส่วนในประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

 

กรมควบคุมโรค เปิดนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน "โรคฝีดาษลิง" 3 ข้อ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค เปิดนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน "โรคฝีดาษลิง" 3 ข้อ