background-defaultbackground-default
"PM 2.5" มาตรฐานใหม่ 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศ์กเมตร

คกก.สิ่งแวดล้อมฯ มีมติกำหนดมาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 ใหม่ จาก 50 เป็น 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เข้มงวดขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพอากาศของประเทศไทย ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เนื่องจากมีการใช้ค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 มานานกว่า 10 ปี จึงควรปรับปรุงให้มีความเข้มงวดและเหมาะสม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) มีมติกำหนดมาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 ใหม่ จากเดิมค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ปรับเปลี่ยนเป็น 37.5 มคก./ลบ.ม. มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2566 และค่าเฉลี่ยรายปี จากเดิม 25 มคก./ลบ.ม. เป็น 15 มคก./ลบ.ม.

ึ้่ค่ามาตรฐานเดิม ที่ยังใช้เผยแพร่ข้อมูลให้แก่ประชาชน ผ่านเว็ฐ Air4thai

โดยจะมีผลบังคับใช้ในทันทีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าอีกประมาณ 2-3 เดือนนี้ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศ ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และให้เทียบเท่าอยู่ในกลุ่มเดียวกับสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศกลุ่มอาเซียนลำดับต้นๆ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย รวมถึงไต้หวัน

การปรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 ให้เข้มงวดขึ้น เป็นการดำเนินงานตามมติ ครม. ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” มาตรการที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ โดยผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป นายอรรถพล กล่าว

"PM 2.5" มาตรฐานใหม่ 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศ์กเมตร

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด