กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือน ภาคเหนือ-กลาง ระวังอากาศร้อนจัด ส่วนอีสาน โดยเฉพาะ อ.เมือง จ.หนองคาย ฝุ่น PM 2.5 เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 เมษายน 2565 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 26 เมษายน 2565 ระบุว่า

พื้นที่เฝ้าระวังอากาศร้อนจัด

        ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน (อ.เมืองฯ) ลำปาง (อ.เมืองฯ เถิน) ตาก (อ.เมืองฯ) และนครสวรรค์ (อ.เมืองฯ)

        ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี (อ.เมืองฯ)

 

แนะนำให้ประชาชนดื่มน้ำบ่อยๆ ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และระวังอาการโรคลมแดด (Heat Stroke)

ปภ.เตือน หนองคาย ระวัง PM 2.5 ส่งผลต่อสุขภาพ เหนือ-กลาง ร้อนจัด

 พื้นที่เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ (PM 2.5) ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.หนองคาย (อ.เมืองฯ) 

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางที่โล่งแจ้ง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ปภ.เตือน หนองคาย ระวัง PM 2.5 ส่งผลต่อสุขภาพ เหนือ-กลาง ร้อนจัด

ปภ.เตือน หนองคาย ระวัง PM 2.5 ส่งผลต่อสุขภาพ เหนือ-กลาง ร้อนจัด