background-defaultbackground-default
ชลประทานที่ 12 เตือน จังหวัดพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา - สะแกกรัง เฝ้าระวังน้ำท่วม

อุทัยธานี- ชลประทานที่ 12 ประกาศเตือน จังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา -ลุ่มน้ำสะแกกรัง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด เหตุ เร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา เนื่องจากฝนตกหนักและมวลน้ำภาคเหนือหลากลงมา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อุทัยธานี - 24 พฤษภาคม 2565 นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 (เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ) ได้ออกหนังสือประกาศแจ้งเตือนไปยังประชาชน ผ่านไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมทั้งจังหวัดอุทัยธานี เรื่องสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำสะแกกรัง ว่า เนื่องจากยังมีฝนตกและน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น

 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ ชลประทานอุทัยธานี จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาและในแม่น้ำสะแกกรัง อาทิ งานก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เป็นต้น ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสะแกกรัง ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด

 

ชลประทานที่ 12 เตือน จังหวัดพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา - สะแกกรัง เฝ้าระวังน้ำท่วม

ทั้งนี้แม่น้ำสะแกกรังมีปริมาณปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างรวดเร็ว หลังจากช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา น้ำแม่น้ำสะแกกรังแห้งขอดจนเห็นเนินดิน โดยระดับน้ำในแม่น้ำสะแกกรังที่สูงขึ้น เพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักกว่า 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำขอแม่น้ำสะแกกรัง มีมวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า จังหวัดอุทัยธานี และเกินระดับกักเก็บ ชลประทานจึงต้องเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลงสู่แม่น้ำสะแกกรัง เพื่อรองรับมวลน้ำก้อนใหม่

 

ชลประทานที่ 12 เตือน จังหวัดพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา - สะแกกรัง เฝ้าระวังน้ำท่วม

ชลประทานที่ 12 เตือน จังหวัดพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา - สะแกกรัง เฝ้าระวังน้ำท่วม

 

ประกอบกับมีน้ำจากภาคเหนือไหลบ่าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี หนุนเข้าแม่น้ำสะแกกรังเพิ่มเติมอีก ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสะแกกรังที่ไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานีสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ชาวแพสะแกกรังต้องเร่งชักลากเรือนแพและกระชังปลา เข้ามาไว้ริมแม่น้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกน้ำพัดเสียหาย ซึ่งขณะนี้ชาวเรือแพยังไม่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำสูงขึ้น แต่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด 

 

สามสอ จันทรังษ์ สำนักข่าวเนชั่น จังหวัดอุทัยธานี

 

ชลประทานที่ 12 เตือน จังหวัดพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา - สะแกกรัง เฝ้าระวังน้ำท่วม

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด