หมอทวีศิลป์ เผย มติศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบยกเลิกการกักตัว สำหรับผู้เสี่ยงสูงจากโควิด เปลี่ยนให้สังเกตอาการแทนเป็นเวลา 10 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้ โดยทางด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลง มติศบค.ชุดใหญ่ ระบุว่า  ที่ประชุม ศบค.เห็นชอบปรับมาตรการการกักตัวในส่วนของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จากเดิมให้กักตัว 5 วัน และสังเกตอาการอีก 5 วัน เปลี่ยนเป็นไม่ต้องกักตัว แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 10 วัน และให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ

ศบค.เคาะ "ยกเลิกการกักตัว" หากเสี่ยงสูง ให้สังเกตอาการแทน10วัน

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ทิศทางการติดเชื้อ ป่วยหนัก และเสียชีวิตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ถือการเข้าสู่การประกาศโรคประจำถิ่นในระยะที่สามเร็วขึ้นกว่าเดิม แต่การประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นยังคงวันที่ 1 ก.ค.ไว้ก่อน เพราะต้องรอดูมาตรการผ่อนคลายต่างๆ ทั้งการเปิดสถานบันเทิง และการเปิดภาคเรียนว่าเป็นอย่างไร ที่จะเป็นตัวแปร

ศบค.เคาะ "ยกเลิกการกักตัว" หากเสี่ยงสูง ให้สังเกตอาการแทน10วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิมเติมอีกว่า

สำหรับมติอื่นๆที่น่าสนใจ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับพื้นที่สถานการณ์และมาตรการป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการ โดยมีการปรับลดพื้นที่สีหรือแบ่งโซนในการควบคุมโรคโควิด-19 เหลือเพียงสีเขียว สีฟ้า และ สีเหลือง และผ่อนสถานบริการ สถานบันเทิง หรือสถานประกอบการคล้ายกัน ดังนี้

 

การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 0 จังหวัด  - พื้นที่ควบคุมสูงสุด 0 จังหวัด - พื้นที่ควบคุม 0 จังหวัด
  • พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือ) 46 จังหวัด
  • พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) 14 จังหวัด
  • พื้นที่สีฟ้านำร่องการท่องเที่ยว 17 จังหวัด
  • การผ่อนคลายมาตรการ 
  • โดยอนุญาตให้ สถานบริการ สถานบันเทิง หรือสถานประกอบการคล้ายกัน เปิดให้บริการเฉพาะในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) และพื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีเขียว) เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2565
  • โดยจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการให้บริการ ไม่เกิน 24.00 น. และห้ามบุคคลที่ยังไม่รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เข้าใช้บริการ บริการ
  •  รวมถึงแนะนำให้ประชากรกลุ่ม 608 หลีกเลี่ยงการเข้ารับบริการ ทั้งนี้ การเปิดให้บริการต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. แล้วแต่กรณี
  • บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 24.00 น.
  • และจำกัดประเภทร้านอาหารที่บริโภค เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus หรือตามมาตรการ COVID Free Setting

ศบค.เคาะ "ยกเลิกการกักตัว" หากเสี่ยงสูง ให้สังเกตอาการแทน10วัน

ขอขอบคุณที่มา ฐานเศรษฐกิจ