เจ้าอาวาสวัดที่โคราช ผุดไอเดียสุดเจ๋ง นำโอ่งน้ำเก่าที่ชาวบ้านทิ้งมาวาดภาพระบายสี แทรกหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

15 พฤษภาคม  2565   ที่วัดโคกตะพาบ  ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา พระมหาอำนาจ ขันติโก  เจ้าอาวาสวัดโคกตะพาบ   ผุดไอเดียนำเอาโอ่งเก็บน้ำเก่าที่มีอยู่ภายในวัด จำนวน 10 ใบ มาล้างทำความสะอาด ก่อนที่จะนำมาวาดภาพระบายสี เป็นรูปภาพต่างๆ สีสันสวยงาม โดยมีลูกศิษย์และอาจารย์ที่ชื่นชอบการวาดภาพระบายสี มาช่วยออกแบบวาดภาพเป็นรูปต่างๆ  ซึ่งเมื่อชาวบ้านในพื้นที่มาเห็นโอ่งน้ำลวดลายสวยงาม ถูกนำมาวางไว้บริเวณหน้าวัด จึงได้นำโอ่งน้ำเก่ามาบริจาคจำนวนมาก รวมกว่า 41 ใบแล้ว  
พระโคราชผุดไอเดียเจ๋งนำโอ่งน้ำเก่ามาวาดภาพระบายสีแทรกหลักธรรม

พระมหาอำนาจ ฯ   จึงได้นำโอ่งน้ำทั้งหมดมาวาดภาพระบายสีเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตั้งแต่การประกอบอาชีพของชาวนา ภาพธรรมชาติ ประวัติความเป็นมาของวัด และที่สำคัญ ยังได้แทรกหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไว้บนโอ่งน้ำด้วย  เพื่อให้คนที่เดินทางเข้าวัดทำบุญ ได้ถ่ายรูปคู่กับโอ่งเก็บน้ำ และได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย   ซึ่งสาเหตุที่นำโอ่งเก็บน้ำเก่ามาวาดภาพระบายสีเป็นรูปต่างๆ นั้น เพราะเห็นโอ่งเก็บน้ำเก่าที่มีอยู่จำนวนมากไม่ได้ใช้งาน หากจะทุบทิ้งก็เสียดาย  เลยมีแนวความคิดนำโอ่งน้ำเก่ากลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง แล้วสอดแทรกพระธรรมคำสอนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ 

พระโคราชผุดไอเดียเจ๋งนำโอ่งน้ำเก่ามาวาดภาพระบายสีแทรกหลักธรรม พระโคราชผุดไอเดียเจ๋งนำโอ่งน้ำเก่ามาวาดภาพระบายสีแทรกหลักธรรม พระโคราชผุดไอเดียเจ๋งนำโอ่งน้ำเก่ามาวาดภาพระบายสีแทรกหลักธรรม

ภาพ/ข่าว - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ สำนักข่าวเนชั่น จ.นครราชสีมา