ภาคเอกชนแนะรัฐบาลเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว นักลงทุน อย่างไม่มีเงื่อนไข พร้อมเปิดกิจการทุกประเภทให้เศรษฐกิจเดินหน้า เพิ่มรายได้ให้ประชาชน ดูแลราคาพลังงาน พร้อมเสนอให้กู้เงินเพิ่มอีก 1 ล้านล้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สุพันธุ์ มงคลสุธี ระบุ เศรษฐกิจไทยในขณะนี้ต้องยอมรับว่ายังมีปัจจัยลบค่อนข้างมาก จากผลกระทบสงครามการค้า สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลให้ราคาพลังงาน วัตถุดิบต่างๆขึ้นราคา หากจะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต้องเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆ ยกเลิก Thailand Pass เพื่อให้นักท่องเที่ยว นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศ สำหรับการท่องเที่ยวต้องเปิดให้เป็นปกติ ทั้งการจัดงานอีเว้น สัมมนา ธุรกิจบันเทิง ให้ธุรกิจทุกประเภทสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ รวมถึงเปิดทุกด่านการค้าชายแดนเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าตามเป้าหมาย

 

ทั้งนี้ อยากให้รัฐบาลกู้เงินเพิ่ม 1 ล้านล้านบาท เพื่อมาใช้ในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ รัฐบาลต้องมี

มาตรการช่วยเหลือเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ดูแลราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่กระทบกับค่าครองชีพ

'สุพันธุ์' หนุนรัฐบาลกู้เพิ่ม 1 ล้านล้านกระตุ้นเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 2022 ระบุว่า ประเทศไทยเริ่มต้นบทบาทเจ้าภาพการประชุม APEC Business Advisory Council 2022 หรือ ABAC 2022 (เอเปคแบค) อย่างเป็นทางการ เป็นการรวมตัวของภาคธุรกิจจาก 21 เขตเศรษฐกิจของเอเชีย-แปซิฟิก ต่อยอดโอกาสการกลับมาร่วมผนึกกำลังผลักดันความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของภูมิภาค การปูทางสู่อนาคตที่ดีกว่าของเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยกลยุทธ์ 5 ด้าน ได้แก่ การบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ดิจิทัล MSMEs ความยั่งยืน และเศรษฐกิจการเงิน เตรียมนำ 8 ข้อเสนอแนะ เพื่อยกระดับการรวมกลุ่มภูมิภาคและศักยภาพของธุรกิจทุกขนาด ยื่นต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีการค้าเอเปค 21-22 พฤษภาคมนี้

'สุพันธุ์' หนุนรัฐบาลกู้เพิ่ม 1 ล้านล้านกระตุ้นเศรษฐกิจ

'สุพันธุ์' หนุนรัฐบาลกู้เพิ่ม 1 ล้านล้านกระตุ้นเศรษฐกิจ

สำหรับ 8 ข้อเสนอแนะเพื่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ประกอบด้วย 1. การเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคระบาดในอนาคต 2. การตระหนักถึงการวางแนวทางเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ FTAAP 3. สนับสนุนองค์การการค้าโลก และระบบการค้าแบบพหุภาคี 4. การสร้างความเข้มแข็งให้กับการค้าบริการ 5. การเปิดด่านชายแดนอีกครั้งด้วยการเดินทางที่ปลอดภัยและราบรื่น และข้อเสนอแนะเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่หยุดนิ่ง และครอบคลุม 6. การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ผ่านมาตรการทางการค้าและเศรษฐกิจ 7. การพัฒนาธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลให้สูงขึ้น และ 8. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ MSMEs ในตลาดต่างประเทศ