svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

"บิ๊กตู่"ย้ำสถานศึกษาเข้มมาตรการสธ. สร้างความมั่นใจก่อนเปิดเทอม

13 พฤษภาคม 2565

นายกฯ ย้ำสถานศึกษาเคร่งครัดปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจในการเปิดภาคเรียน ห่วงใยความปลอดภัยนักเรียน กำชับเตรียมพร้อมระบบขนส่งมวลชนอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

13 พฤษภาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม รับทราบสรุปผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยเสมาโพลดำเนินการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 17,308 หน่วยตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2565 พบประชาชนร้อยละ 47 มีความเชื่อมั่นต่อการเปิดภาคเรียนของ ศธ. ด้วยรูปแบบ On-site ส่วนใหญ่เห็นด้วยให้เด็กไปเรียนแบบ On-site ที่โรงเรียนตามปกติ แต่ยังกังวลเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียน

 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการสำรวจดังกล่าว โดยขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ย้ำความสำคัญในการสวมหน้ากากอนามัยและการฉีดวัคซีนทุกคนในโรงเรียนให้ครอบคลุม เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม นี้ ที่เป็นการเปิดเรียนทุกสถานศึกษาประมาณ 3.5 หมื่นแห่ง

 

โดยเป็นการเปิด On-site 100% ซึ่ง ศธ.ได้รายงานข้อมูลล่าสุด (ณ 10 พ.ค.65) ว่าบุคลากรการศึกษา ครู ที่มีจำนวนประมาณ 6.8 แสนคน ขณะนี้กว่า 97% ฉีดวัคซีนกระตุ้นมากกว่า 3 เข็มแล้ว เด็กอายุ 12-18 ปี ฉีดวัคซีนไปแล้ว 90% และกลุ่มอายุ 5-11 ปี ฉีดไปแล้วประมาณ 50% โดยจะมีการเร่งดำเนินการจัดฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนทุกคนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

 

"บิ๊กตู่"ย้ำสถานศึกษาเข้มมาตรการสธ. สร้างความมั่นใจก่อนเปิดเทอม

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานกำกับ ติดตาม เฝ้าระวัง และทบทวนมาตรการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน พร้อมแสดงความห่วงใยเรื่องการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียน โดยเฉพาะการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ทั้งรถเมล์โดยสาร รถไฟ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร ซึ่งนายกฯ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยเตรียมพร้อมการบริการรองรับผู้โดยสารที่จะมีมากขึ้นในช่วงเปิดเทอม

 

โดยในส่วนการเดินทางด้วยเรือโดยสารที่คาดว่าจะมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ใช้บริการการเดินทางทางน้ำเป็นจำนวนมากนั้น กรมเจ้าท่าต้องดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมเตือนผู้ประกอบการเดินเรือให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ และการใช้เรือในช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ให้มีการตรวจเข้มเรื่องการบรรทุกเกิน และใบอนุญาตใช้เรือต้องไม่ขาดอายุ รวมทั้งพนักงานประจำท่าเรือต้องเข้มงวดดูแลความปลอดภัย โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่อาจจะห่างหายจากการเดินทางทางน้ำไปเป็นเวลานาน  

 

"บิ๊กตู่"ย้ำสถานศึกษาเข้มมาตรการสธ. สร้างความมั่นใจก่อนเปิดเทอม

นายกรัฐมนตรีติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนรูปแบบการเรียน On-Site มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เน้นย้ำ ศธ. ให้สถานศึกษาทุกสังกัดเตรียมความพร้อมตามแนวทางการเฝ้าระวังสำหรับการเปิดเรียน On-site ด้วยหลักการ ‘ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน’ ต้องปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัย 6-6-7 ป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ทั้งการบริหารจัดการภายในห้องเรียน ภายในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบโรงเรียน มีการเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุ ซักซ้อม รวมทั้งเตรียมพร้อม School Isolation ในกรณีพบผู้ติดเชื้อหรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โรงเรียนไม่จําเป็นต้องปิดการเรียนการสอน แต่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผนเผชิญเหตุอย่างแม่นยำ รวดเร็ว เพราะเป้าหมายสำคัญคือนักเรียนควรได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ที่โรงเรียน ลดปัญหาการเกิดภาวการณ์เรียนรู้ที่ถดถอย

 

"ฝากถึงผู้ปกครองควรเน้นย้ำลูกหลานที่ไปโรงเรียนว่า ไม่ควรถอดหน้ากากอนามัย ไม่ลืมตรวจ ATK หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มกัน ไม่เล่นกันเป็นกลุ่มใหญ่ ไม่นั่งติดกันทั้งเวลาเรียน คุยเล่น หรือรับประทานอาหาร และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน หากเด็กคนไหนมีอาการสงสัยให้ตรวจ ATK ถ้าพบเชื้อให้รักษาตัวที่บ้าน ทั้งนี้ นายกฯ ยังได้กำชับ ศธ. มอบหมายให้เขตพื้นที่ฯ ติดตาม ดูแล ป้องกันการเกิดปัญหาวิกฤติหลังเปิดภาคเรียนด้วย"