svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

จีนเตรียมภารกิจสำรวจดวงจันทร์พร้อมร่วมมือนานาชาติ (คลิป)

09 พฤษภาคม 2565

เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2020 ยานสำรวจดวงจันทร์ “ฉางเอ๋อ-5” ของจีน ประสบความสำเร็จนำตัวอย่างจากพื้นผิวดวงจันทร์ปริมาณ 1,731 กรัม กลับมายังโลก ทำให้ประเทศจีนกลายเป็นประเทศที่ 3 ที่ทำภารกิจนำตัวอย่างจากพื้นผิวดวงจันทร์กลับมายังโลก

จีนเตรียมภารกิจสำรวจดวงจันทร์พร้อมร่วมมือนานาชาติ (คลิป)

 

ในช่วงหนึ่งปีมานี้ ตัวอย่างเหล่านี้ทำให้เกิดการค้นพบครั้งสำคัญโดยนักวิทยาศาสตร์จีนหลายครั้ง อู๋ เยี่ยนหัว รองผู้อำนวยการองค์การการบินอวกาศแห่งชาติจีน เปิดเผยว่า ประเทศจีนยินดีที่จะร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในด้านการสำรวจอวกาศมากขึ้น

 

ในอนาคต ประเทศจีนเตรียมที่จะดำเนินโครงการสำรวจดวงจันทร์อย่างต่อเนื่อง ยาน “ฉางเอ๋อ-6” เตรียมที่จะนำตัวอย่างจากพื้นที่ด้านไกลของดวงจันทร์กลับมายังโลก ให้เป็นครั้งแรกของมวลมนุษยชาติ

 

นอกจากนี้ยังเตรียมที่จะสร้าง “สถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติ” ขึ้นมา เปิดรับประเทศที่มีความสนใจรวมถึงความร่วมมือจากหลายๆ ประเทศ

 

จีนเตรียมภารกิจสำรวจดวงจันทร์พร้อมร่วมมือนานาชาติ (คลิป)

 

 

จีนเตรียมภารกิจสำรวจดวงจันทร์พร้อมร่วมมือนานาชาติ (คลิป)

 

อู๋ เยี่ยนหัว กล่าวว่า สถานีวิจัยดังกล่าวจะแบ่งการก่อสร้างออกเป็นสามช่วง ช่วงแรกจะสำรวจดวงจันทร์อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อเลือกตำแหน่งการก่อสร้าง 

 

ช่วงที่สองจะเป็นช่วงของการก่อสร้าง ซึ่งจะรวมถึงการส่งส่วนประกอบต่างๆ ไปยังดวงจันทร์ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ส่วนช่วงที่สามจะเป็นการใช้งาน จะมอบพื้นที่การศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพให้แก่นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก เพื่อศึกษาวิจัยในด้านที่เกี่ยวข้องและขยายการใช้ทรัพยากรบนดวงจันทร์

 

จีนเตรียมภารกิจสำรวจดวงจันทร์พร้อมร่วมมือนานาชาติ (คลิป)