มีผลแล้ววันนี้ กรุงเทพมหานคร ประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 52 ระบุ ดื่มสุราในร้านอาหารเฉพาะร้าน ที่ผ่าน SHA Plus ขึ้นไป ถึง 24 .00 น.พร้อมผ่อนคลายอีกหลายกิจการ เช่น โรงภาพยนตร์ ร้านสัก สถานเสริมความงาม ร้านนวด สปา เป็นต้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 พฤษภาคม 2565 กรุงเทพมหานคร ประกาศเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 52 การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารและเครื่องดื่ม เปิดได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA Plus ขึ้นไป หรือ Thai Stop Covid 2 Plus แล้วเท่านั้น และจำกัดการให้บริการและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน เวลา 24.00 น.

มีผลแล้ววันนี้ กทม.อนุญาตดื่มสุราในร้าน ที่ผ่านSHA Plus ถึงเที่ยงคืน

โรงภาพยนต์ เปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก เปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

สำหรับร้านสัก ผู้รับบริการต้องได้รับวัคชีนครบ หรือมีผลตรวจโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนใช้บริการ โดยวิธี RT-PCR หรือ ATK

มีผลแล้ววันนี้ กทม.อนุญาตดื่มสุราในร้าน ที่ผ่านSHA Plus ถึงเที่ยงคืน

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย เปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 

สำหรับบริการประเภทการใช้น้ำเพื่อสุขภาพในกิจการสปา ผู้รับบริการต้องได้รับวัคชีนครบ หรือมีผลตรวจโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนใช้บริการ โดยวิธี RT-PCR หรือ ATK

 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

 

มีผลแล้ววันนี้ กทม.อนุญาตดื่มสุราในร้าน ที่ผ่านSHA Plus ถึงเที่ยงคืน

มีผลแล้ววันนี้ กทม.อนุญาตดื่มสุราในร้าน ที่ผ่านSHA Plus ถึงเที่ยงคืน

มีผลแล้ววันนี้ กทม.อนุญาตดื่มสุราในร้าน ที่ผ่านSHA Plus ถึงเที่ยงคืน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด