คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ ชี้ "วรวิทย์ กังศศิเทียม" ไม่ขาดคุณสมบัติ ประธานศาล รธน. ปมอายุครบ 70 ปี สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (22 เม.ย.) มีรายงานว่า คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการฯ พิจารณาตามที่สำนักงานเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ ส่งเรื่อง เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มีประเด็นปัญหาว่า ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เหตุมีอายุครบ 70 ปีหรือไม่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 3 ต่อ 2 เสียงมีมติให้รับเรื่องไว้พิจารณา 

 

 

มติเอกฉันท์ ชี้ "วรวิทย์" ไม่ขาดคุณสมบัติ ปธ.ศาล รธน. ปมอายุครบ 70 ปี
 

ทั้งนี้ภายหลังที่คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ 5 ต่อ 0 เสียง ระบุว่า นายวรวิทย์ ไม่ขาดคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 

 

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
 

มีรายงานว่า สำหรับคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 203 ประกอบด้วย ประธานศาลฏีกา เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการประกอบด้วย ประธานสภาผู้แทนราษฎร , ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร, ประธานศาลปกครองสูงสุด และ กรรมการที่มาจากแต่งตั้งโดยองค์กรอิสระ ได้แก่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน, คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.), คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) , คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) องค์กรละ 1 คน 

 

 

มติเอกฉันท์ ชี้ "วรวิทย์" ไม่ขาดคุณสมบัติ ปธ.ศาล รธน. ปมอายุครบ 70 ปี

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด