ทำความเข้าใจกันตรงนี้ หมอนิธิชี้แจงชัดเขน ประกันฉีดวัคซีนโมเดอร์นาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คุ้มครองอะไรบ้าง ทั้งกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า กรณีรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย บมจ.เมืองไทยประกันภัย และนอกเครือ ผู้ที่สนใจเช้กรายละเอียดได้ที่ครบ จบทุกประเด็น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำหรับประเด็นร้อนๆ เช่นนี้ ศาสตราจารย์ นพ.นิธิ มหานนท์ ผอ.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda โดยระบุข้อความว่า

 
ประกันภัย กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนตัวเลือก “โมเดอร์นา” (อัตราเข็มละ 1,110 บาท รวมค่าประกันภัยแล้ว) ที่จัดสรรโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ความคุ้มครอง 

 

กรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล (OPD และ IPD) สูงสุด 30,000 (ภายใน 1 ปีกรมธรรม์) 

 

เงื่อนไขความคุ้มครอง

 

กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ชนิด”โมเดอร์นาที่เป็นล็อตวัคซีนที่จัดสรรโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เท่านั้น คุ้มครองภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีนตัวเลือก “โมเดอร์นา”

เงื่อนไขการรับประกันภัย 

 

 • ผู้มีอายุ 12 – 99 ปี
 • ไม่จำกัดอาชีพ 
 • รับประกันผู้ที่มีสัญชาติไทย ชาวต่างด้าวและชาวต่างชาติ

 

 

 

ประกันฉีดวัคซีนโมเดอร์นาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คุ้มครองอะไรบ้าง อ่านที่นี่

 

สำหรับขั้นตอนการใช้สิทธิเครดิตค่ารักษาพยาบาล เมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กรณีมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ดังนี้ 

  

 • ไข้สูง แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก 
 • ปวดศีรษะรุนแรง ปากเบี้ยวกล้ามเนื้ออ่อนแรง 
 • มีจุดเลือดออกมาก ผื่นขึ้นทั้งตัว 
 • อาเจียน ชัก หมดสติ

 

กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่าย บมจ.เมืองไทยประกันภัย 

 

 • แสดงบัตรประชาชน
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย (โรงพยาบาลตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่เว็บไซต์ บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 • คุ้มครองค่ารักษากรณีผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ตามวงเงินคุ้มครอง

 

 

กรณีเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลนอกเครือข่าย บมจ.เมืองไทยประกันภัย

 

 • สำรองจ่าย
 • นำเอกสารส่งเรียกร้องค่ารักษาที่  บมจ.เมืองไทยประกันภัย ดังนี้
 • ใบรับรองแพทย์/ใบเคลม
 • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
 • ใบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรักษา  
 • สำเนาหลักฐานการได้รับวัคซีน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 • หลักฐานการประกอบการการเรียกร้องค่าทดแทน กรณีภาวะโคม่า (Coma)  
 • แบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า (กรณีชาวต่างชาติ)
 • ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง หรือฉบับสำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)
 • รายงานแพทย์ ประวัติการรักษาทั้งหมด
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับค่าตอบแทนที่ได้รับความคุ้มครอ

 

 

ประกันฉีดวัคซีนโมเดอร์นาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คุ้มครองอะไรบ้าง อ่านที่นี่