svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เปิดข้อมูล จ่ายเยียวยาผลกระทบวัคซีน 1.4 หมื่นราย วงเงินรวม 1,710 ล้านบ.

สปสช.เปิดข้อมูล “ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด-19” รวม 1 ปี มีประชาชนยื่นคำร้อง 17,171 ราย เข้าหลักเกณฑ์รับการช่วยเหลือแล้ว 14,034 ราย รวมจำนวนเงินกว่า 1,710 ล้านบาท

8 เมษายน 2565 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินสถานการณ์โควิด-19 หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างมาก ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลจึงเร่งขอให้ประชาชนทั่วประเทศฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อป้องกันภาวะเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

 

ทั้งนี้ยืนยันว่า วัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาลดำเนินการฉีดให้ประชาชนมีความปลอดภัย แต่ยอมรับว่าในจำนวนผู้เข้ารับบริการอาจมีผู้ที่เกิดภาวะไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนได้ 

 

นพ.จเด็จ กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการดูแลประชาชนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 และเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ รัฐบาลจึงได้มอบให้ สปสช. จัดระบบเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 โดยตลอดระยะเวลาประมาณ 1 ปี สปสช.ทั้ง 13 เขตพื้นที่ได้เร่งพิจารณาและให้ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 

 

เปิดข้อมูล จ่ายเยียวยาผลกระทบวัคซีน 1.4 หมื่นราย วงเงินรวม 1,710 ล้านบ.

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีประชาชนที่ได้รับความเสียหายภายหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 มีประชาชนยื่นคำร้องเพื่อ ขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งสิ้นจำนวน 17,171 ราย โดย สปสช.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ แล้วทั้งสิ้น 1,710,258,900 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

 • เข้าหลักเกณฑ์รับการช่วยเหลือจำนวน 14,034 ราย (81.73%) 
 • ไม่เข้าหลักเกณฑ์ฯ จำนวน 2,551 ราย (14.86%) 
 • อยู่ระหว่างการรอพิจารณาจำนวน 586 ราย (3.41%) 


สำหรับพื้นที่ยื่นคำร้อง 5 อันดับแรก ได้แก่ 

 • สปสช.เขต 13 กทม. มีผู้ยื่นคำร้องมากที่สุด จำนวน 2,811 ราย 
 • สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี จำนวน 1,984 ราย 
 • สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ จำนวน 1,809 ราย 
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี จำนวน 1,651 ราย 
 • สปสช.เขต 9 นครราชสีมา 1,155 ราย 

 

เมื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ผู้ที่ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง จำนวน 9,452 ราย (55.05%) ผู้มีสิทธิประกันสังคม จำนวน 4,061 ราย (23.65%) ผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ จำนวน 3,244 ราย (18.89%) นอกนั้นเป็นผู้มีสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ  

 

เปิดข้อมูล จ่ายเยียวยาผลกระทบวัคซีน 1.4 หมื่นราย วงเงินรวม 1,710 ล้านบ.

ในส่วนของการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด-19 อาทิ มีไข้, ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน, มีผื่น คัน บวม, ปวดเวียนศีรษะ หน้ามืด, แน่นหน้าอก หายใจลำบาก, อาการชา, แขนขาอ่อนแรง, ภาวะแพ้รุนแรง (Phylaxis Shock) และเสียชีวิต

 

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาการไม่รุนแรง ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ ระดับ 1 อาการเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท จำนวน 9,938 ราย ขณะที่ใน ระดับ 2 เกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 2.4 แสนบาท มี จำนวน 426 ราย และระดับ 3 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท จำนวน 3,670 ราย

 

เปิดข้อมูล จ่ายเยียวยาผลกระทบวัคซีน 1.4 หมื่นราย วงเงินรวม 1,710 ล้านบ.

 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด-19 ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ 3 จุด คือ

 1. หน่วยบริการที่ไปรับการฉีด 
 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 3. สปสช.เขตพื้นที่ทั้ง 13 สาขาเขต มีระยะเวลายื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับจากวันที่เกิดความเสียหายหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 

 

หลังจากได้รับคำร้องแล้ว จะมีคณะอนุกรรมการในระดับเขตซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนภาคประชาชนเป็นผู้พิจารณาว่าจะจ่ายเงินเยียวยาหรือไม่และจ่ายเป็นจำนวนเท่าใด ตามหลักฐานทางการแพทย์และระดับความหนักเบาของอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น เมื่อมีผู้มายื่นคำร้องแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่จะเร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย ก็มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อเลขาธิการ สปสช. ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย

 

“การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ตราบใดที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ เพื่อลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตลง โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เจ็บป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ดังนั้นขอให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามมาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุข” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 

ดาวน์โหลดแแบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิดได้ที่ เว็บไซต์ สปสช. หรือ คลิกที่นี่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ คลิกที่นี่ เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso


เปิดข้อมูล จ่ายเยียวยาผลกระทบวัคซีน 1.4 หมื่นราย วงเงินรวม 1,710 ล้านบ.

 

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ