svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

กองสลากฯ เชือดจริง ยึดคืนโควตาหวย 2 ล้านฉบับที่ไปขายผ่านมังกรฟ้า

05 เมษายน 2565
428

กองสลากฯ เชือดมังกรฟ้า ยึดคืนโควตาหวย 2 ล้านฉบับ ตัดสิทธิ์ผู้ค้าสลากรายย่อย เกือบ 9 พันราย ที่ไปขายผ่านแพลตฟอร์มมังกรฟ้า

วันนี้ (5 เม.ย.) ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการกองสลาก เปิดเผยความคืบหน้าหลัง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกำหนด ที่มี นายเสกสกล อัตถาวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการ แต่งตั้งชุดปฏิบัติการตรวจสอบผู้ค้าคนกลางที่มีพฤติกรรมเสนอขาย หรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดมีโดย พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นหัวหน้าชุด ทำหน้าที่ตรวจสอบผู้ค้าคนกลางที่มีพฤติกรรมเสนอขายหรือขายสลากเกินราคา รวม 2 จุด ที่ บริษัท มังกรฟ้า ล็อตเตอรี่ จำกัด และสาขา เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยตรวจพบสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมทั้งหมด 2 ล้านฉบับ (อ่านข่าว)

 

พ.ท.หนุน กล่าวว่า จากข้อมูลที่ได้รับจากชุดปฏิบัติการฯ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนดังกล่าวแล้ว พบว่า เป็นสลากที่จัดสรรให้ตัวแทนรายย่อย 1,649 เล่ม หรือ 1,181 ราย ในส่วนของสมาคม/องค์กร 2,281 เล่ม จาก 181 องค์กร และ เป็นสลากในส่วนของผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ จำนวน 16,345 เล่ม หรือ 7,602 ราย รวมจำนวนสลาก 20,275 เล่ม จากตัวแทนจำหน่ายรายย่อย สมาคม/องค์กร และผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ รวม 8,964 ราย
 

 

พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการกองสลาก

โดยการดำเนินการกับตัวแทนจำหน่าย และผู้ซื้อ - จองล่วงหน้าฯ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการจัดสรรสลากที่ไปปรากฎอยู่บนแพลตฟอร์มมังกรฟ้านั้น ในส่วนของตัวแทนรายย่อย และผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา และหลักเกณฑ์ในการรับสลากไปจำหน่าย ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ขายจะต้องไม่ขายสลากเกินราคาที่กำหนดไว้ในสลาก ไม่ว่าจะเป็นการขายโดยเรียกร้องให้ผู้ซื้อ ซื้อสิ่งของอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ และ รวมทั้งการร้องขอประโยชน์ในลักษณะอื่นใด

 

ถ้าผู้ขายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผิดสัญญา รวมถึงนำสลากของตนไปขายให้แก่ผู้อื่นเพื่อนำไปรวมชุด หรือแลกเปลี่ยนสลากกับผู้อื่น หรือหากตรวจพบว่า สลากของผู้ขายไปวางไว้เพื่อเตรียมจำหน่ายที่จุดจำหน่ายของผู้อื่นนอกเหนือจากจุดที่ได้ระบุไว้ ให้สันนิษฐานว่าไม่ได้ขายสลากด้วยตนเอง และถือว่าเป็นการผิดสัญญาซึ่งสำนักงานฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา หรือ ยกเลิกสิทธิการเป็นผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าได้ทันที ในส่วนของสมาคม/องค์กร สำนักงานฯ จะยกเลิกสิทธิในการรับสลากไปจำหน่ายของสมาชิกในสมาคม/องค์กรนั้น ๆ ทันทีเช่นกัน

 

 

บิ๊กโจ๊ก - แรมโบ้ เสกสกล บุกตรวจค้นมังกรฟ้า

สลากจำนวนมากที่พบที่มังกรฟ้า

สำหรับการตรวจค้น บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ หรือ แพลตฟอร์มกองสลากพลัส เนื่องจากปริมาณสลาก มีจำนวนมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ตรวจพบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกสัญญาและยกเลิกสิทธิการลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าต่อไป 

 

 

บริษัท มังกรฟ้า สำนัหงานใหญ่