หมอยง ยืนยัน วัคซีนโควิด-19 สามารถลดอากรป่วยหนัก ไปจนถึงเสียชีวิตได้ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฉีดเข็ม 4 เพื่อกระตุ้นภูมิให้อยู่ได้นานขึ้น ย้ำชัด วอนอย่าหลงเชื่อข่าวลือวัคซีนไม่มีประโยชน์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ประเด็น แนวทางการฉีด "วัคซีนโควิด" โดยระบุว่า 

หมอยง ย้ำ วัคซีนโควิดลดป่วย-ตายได้ เข็ม 4 จำเป็นมาก กระตุ้นภูมิสูงขึ้น

 

 

 

 

วัคซีนโควิด วัคซีนมีประโยชน์ป้องกันความรุนแรง และเสียชีวิต เป็นที่แน่นอนและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ วัคซีนกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานทั้งระบบ B เซลล์สร้างภูมิต้านทาน และระบบ T เซลล์ช่วยในการกำจัดไวรัสและลดความรุนแรงของโรค

 

วัคซีนโควิดทุกชนิด มีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิตอย่างได้ชัดเจน จะเห็นได้จาก ก่อนมีวัคซีนอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูง หลังจากที่ประชากรได้รับวัคซีนไปแล้วเป็นจำนวนมากขึ้น อัตราการนอนโรงพยาบาล และเสียชีวิตลดลงอย่างชัดเจน

 

 

 

ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะระบบ B เซลล์จะลดลงตามระยะเวลาที่ผ่านไป ทำให้การป้องกันการติดเชื้อได้น้อยลง จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้น เพื่อให้ระดับภูมิต้านทานสูงขึ้นเพียงพอ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นวัคซีนโควิดเข็มที่ 3 โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ และเมื่อกระตุ้นเข็มที่ 3 เป็นระยะเวลายาวนาน ภูมิต้านทานในระบบนี้ก็จะลดลงอีก จึงจำเป็นที่จะต้องมีกระตุ้นอีกครั้ง ใน 4-6 เดือนหลังเข็มสาม เพื่อให้ภูมิสูงขึ้นและอยู่นานขึ้น

หมอยง ย้ำ วัคซีนโควิดลดป่วย-ตายได้ เข็ม 4 จำเป็นมาก กระตุ้นภูมิสูงขึ้น

 อัตราการเสียชีวิตของประเทศไทย ขณะนี้ยังพบได้สูงในผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ ฉีดวัคซีนไม่

การลดความรุนแรงและเสียชีวิตเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

ข้อมูลที่มีคนตัดต่อเอาเฉพาะส่วนไปเผยแพร่ ทำให้มีการเข้าใจผิดว่าวัคซีนโควิดไม่มีประโยชน์จึงเป็นเรื่องไม่จริง ทำให้เกิดความสับสนและเกิดผลเสียหายต่อประชากรโดยส่วนรวม นับเป็นการสร้างปัญหาให้กับคนหมู่มาก

 

การตัดบางส่วนไปเป็นหัวข้อข่าว โดยที่ไม่ได้อ่านเนื้อในทั้งหมด

เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง

 

ขอขอบคุณที่มา : Yong Poovorawan

หมอยง ย้ำ วัคซีนโควิดลดป่วย-ตายได้ เข็ม 4 จำเป็นมาก กระตุ้นภูมิสูงขึ้น