อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีฉกทรัพย์ "สมเด็จพระวันรัต" ไปใช้เป็นการส่วนตัว 200 ล้านบ.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

2 เมษายน 2565 ความคืบหน้า ตำรวจกองบังคับการปราบปราม, กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำลังสอบสวนกรณีฉาวในวงการสงฆ์ พบไอ้โม่งฉกทรัพย์ของ “สมเด็จพระวันรัต” อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ไปใช้เป็นการส่วนตัว กว่า 200 ล้านบาท เพื่อติดตามผู้ที่ขโมยเงินมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนั้น 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : กองปราบฯ DSI ป.ป.ช. เร่งสืบคดีไอ้โม่งฉกทรัพย์ “สมเด็จพระวันรัต” 200 ล้านบ.

 

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

 

ล่าสุด นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า..

 

“ เพิ่งได้รับรายงานเรื่องนี้ แต่ยังไม่ได้เป็นคดีมาที่ ดีเอสไอ และตอนนี้กำลังให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ ”

สมเด็จพระวันรัต ฉายา พฺรหฺมคุตฺโต มีนามเดิมว่า จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตประธานคณะสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช และอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

 

สมเด็จพระวันรัต เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2479 ณ บ้านเกาะเกตุ ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายจันทร์และนางเหล็ย พราหมณ์พิทักษ์

 

“สมเด็จพระวันรัต” (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ป.ธ.๙) ถือเป็น "เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต" รูปที่ 24 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่

  • ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
  • กรรมการมหาเถรสมาคม 
  • ประธานคณะสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช 
  • เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
  • ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

อธิบดี DSI เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง คดีฉกทรัพย์"สมเด็จพระวันรัต" 200 ล้านบ.

“สมเด็จพระวันรัต” ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระวันรัต ศรีวชิรญาณวงศวิวัฒ ปริยัติพิพัฒนพงศ์ วิสุทธิสงฆปริณายก ตรีปิฎกโกศล วิมลคัมภีรญาณสุนทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดบวรนิเวศราช วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2552

 ภาระหน้าที่พิเศษ 

ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมมุนี ได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัว (พระยานมาศพระนำ) และราชรถน้อย (รถพระนำ) อ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศ ในการเคลื่อนพระศพ จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สู่พระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

อธิบดี DSI เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง คดีฉกทรัพย์"สมเด็จพระวันรัต" 200 ล้านบ.

รวมทั้งในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ 9 เมษายน 2555 สมเด็จพระวันรัต ได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัว (พระยานมาศพระนำ) และราชรถน้อย (รถพระนำ) อ่านพระอภิธรรมนำขบวนพระอิสริยยศ ในการเคลื่อนพระศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สู่พระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงอีกวาระหนึ่ง

 

ส่วนภาระหน้าที่พิเศษ ยากที่จะหาผู้ใดทำหน้าที่นี้ได้ในยุคปัจจุบัน คือ การที่ได้รับมอบหมายจากเถรสมาคม เป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวง (ปฏิทินจันทรคติไทย) และให้ความเห็น ก่อนที่จะประกาศใช้ในแต่ละปี นอกจากนี้ยังเดินหมุดและคำนวณปฏิทินปักขคณนาสำหรับวันลงอุโบสถให้กับคณะสงฆ์ธรรมยุตด้วย 

 

อธิบดี DSI เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง คดีฉกทรัพย์"สมเด็จพระวันรัต" 200 ล้านบ.

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ